Sökning: "”lasta och åk”"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ”lasta och åk”.

  1. 1. "Lasta och åk" : Akutbilens anestesisjuksköterskors uppfattningar om intubation vid traumatiska skallskador

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Göran Gabrielsson; [2009]
    Nyckelord :intubation; TBI; load and go; prehospital anesthesia nurse; Intubation; traumatiska skallskador; ”lasta och åk”; prehospital anestesisjuksköterska;

    Sammanfattning : .... LÄS MER