Sökning: "”maskrosbarn”"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet ”maskrosbarn”.

 1. 1. Kvinnor berättar : Att växa upp som maskrosbarn – och skildringar av det i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie Mandelström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att växa upp med minst en förälder som har ett substansbrukssyndrom : En kvalitativ studie ur ett emotionssociologiskt och dramaturgiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maja Hammoud; Kosovare Haliti; [2020]
  Nyckelord :substance abuse; children of substance abusing parents; consequences and effects on children with substance abusing parents; child mental health.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to study the experiences that children had growing up in poor living conditions due to their parent's substance abuse. The children included in this study are in adult age describing their childhood in relation to their parents substance abuse and the effect it had on them. LÄS MER

 3. 3. Vuxna maskrosbarns livsberättelser : En narrativ analys av fyra livsberättelser om uppväxten med missbrukande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Iham; Felicia Grape Wyke; [2020]
  Nyckelord :Maskrosbarn; vuxna barn; missbruk; föräldrar; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine the experiences of adult children to parents with drug and/or alcohol addiction, and how they narrate how this affected their childhood, and adult life. The method used was a narrative analysis of four life stories, taken from four podcast episodes. The empirical data was structured into themes found in the life stories. LÄS MER

 4. 4. Maskrosbarn - som fann ljuset i den svarta tunneln : En kvalitativ studie av åtta personers upplevelser av barndomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariam Amoudi; Amani Tamerjei; [2019]
  Nyckelord :maskrosbarn; missbruk; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : I denna studie har vi använt Jenkins, Berger och Luckmann och Scheffs teorier som är social identitet, skam, stolthet och socialisering. För att förstå situationen för maskrosbarnen har dessa teorier varit användbara. Studien har genomförts på grundval av kvalitativ metod och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en maskros växa ur asfalt? : En intervjustudie med vuxna maskrosbarn om vad som varit avgörande för deras livsutveckling

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Angelica Davis Ramström; Caroline Ilea; [2019]
  Nyckelord :protective factors; resilience; resilient children; salutogenic; Sense of Coherence; qualitative study; kvalitativ studie; känsla av sammanhang; maskrosbarn; motståndskraft; skyddsfaktorer; salutogen;

  Sammanfattning : In this study, we examine how some children can develop well despite growing up in a dysfunctional family. We also focus on what our respondents have perceived as helpful by social workers and other professionals, and what their recommendations for practice are. LÄS MER