Sökning: "”second victim”"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden ”second victim”.

 1. 1. VÅRDPERSONALENS ERFARENHETER AV ATT HA FÖRORSAKAT EN VÅRDSKADA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexsandra Benfield; Henrik Lundius; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Second victim; Sjuksköterskor; Sjukvårdspersonal; Säker vård; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 100 000 svenska patienter av vårdskador. Bakom varje vårdskada står minst en vårdpersonal som gjort ett misstag eller en felbedömning. Världen över beskrivs liknande situationer där den som förorsakat en vårdskada också beskrivs som ett “offer”, ett så kallat “second victim”. LÄS MER

 2. 2. Skogens roll i klimatfrågan : en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Halldén; [2020]
  Nyckelord :inramningsanalys; klimatförändringar; klimatpolitik; media; skogspolitik; climate change; climate politics; forest politics; frame analysis;

  Sammanfattning : Det finns många aktörer med olika perspektiv på skogens roll i klimatfrågan. Dessa perspektiv kan skildras i media av aktörer som får mediautrymme. Media påverkar allmänhetens uppfattning genom att sätta agendan och avgöra vilka perspektiv som publiceras i mediet. LÄS MER

 3. 3. Psykopatiska personlighetsdrag och synen på brottsoffer : En vinjettstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Karlsson; Mattias Lindberg; Jacob Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Synen; psykopatiska personlighetsdrag; moral; brottsoffer;

  Sammanfattning : Följande studie syftade till att undersöka om studenters syn på brottsoffer skiljer sig åt beroende på grad av psykopatiska personlighetsdrag, och kön. En kvantitativ ansats användes med en datainsamlingsmetod i form av enkäter. LÄS MER

 4. 4. Near Field Communication Security concerns & applicable security in Android

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Filip Bengtsson; Matteo Madrusan; [2020]
  Nyckelord :Near field communication; active NFC; security protocol; security exploit; standard security protocol; NFC attack countermeasures;

  Sammanfattning : Near Field Communication (NFC) is being used more frequent in smart devices, this raises security concerns whether the users information is secure from attackers. The thesis examines the threats that NFC on Android smartphones are exposed to, its countermeasures, as well as existing protocols that ensures the integrity and confidentiality of the users data. LÄS MER

 5. 5. Opre Roma! // Up, Romanies! : A Thematic Analysis of Appearance, Voice and Agency of Romani Media Activists’ Platforms in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Leonie Noe; [2020]
  Nyckelord :Romani Media Activism; Media Activism; Collective Agency; Silence; Structural Discrimination; Othering; Dehumanization; Voice; Appearance; Historicity; Decoloniality; Thematic Analysis; Semi-Structured Interviewing; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research is concerned with Romani media activists’ use of different online platforms in order to counter the stereotypical representation of Roma in dominant discourses, such as in mass media and state policies. Links are made between these platforms and the cultural context of Sweden that they are set in. LÄS MER