Sökning: "”trickle-down feminism”"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ”trickle-down feminism”.

  1. 1. EN HANDELSVARA I FEMINISTKLÄDER : En studie av feminism inom mode som exempel på reifikation.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

    Författare :Vilma Ljunggren Forsberg; [2017]
    Nyckelord :Femvertising; varumärkesbyggande; Chanel; Dior; Gina Tricot; H M; feminism; marknadsfeminism; ”trickle-down feminism”; reifikation; Lukács; marxism; nyliberal feminism; konsumtion;

    Sammanfattning : This essay aims to establish a marxist perspective upon a phenomena that could be seen as typical neoliberal–femvertising. I have noticed an expanding trend in fashion; the use of feminism as branding. Fashion brands such as Dior and H&M have lately profiled themselves with feminism, framing it as radical as well as feminist. LÄS MER