Sökning: "”voluntary disclosure”"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden ”voluntary disclosure”.

 1. 1. FÖRBÄTTRAD JÄMFÖRBARHET MELLAN FÖRETAGS HÅLLBARHETSRAPPORTER? En effektstudie av direktivet 2014/95/EU på större svenska företag inom gruvindustrin och telekommunikationsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2021-03-03]
  Nyckelord :Direktiv 2014 95 EU; jämförbarhet; hållbarhetsredovisning; voluntary disclosure theory; obligatorisk rapportering; större företag; gruvindustrin; telekommunikationsbranschen;

  Sammanfattning : The interest in non-financial reporting and environmental impact has increased among stakeholders. As an intervention, the EU Directive 2014/95/EU, also known as the nonfinancial reporting directive, was implemented in 2017. LÄS MER

 2. 2. Dominerande frivillig information på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filip Hall; Henrik Ekenberg; [2021]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; information disclosure; corporate governance;

  Sammanfattning : Background: In the last decades voluntary disclosure has become more common. The available research on the subject has mainly focused on the motive of voluntary disclosure rather than the content or what kind of information is published most frequent. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar graden av frivillig redovisning om Covid-19? : En kvantitativ studie av svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Joakim Pinola; Christoffer Larsson; [2021]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; quantity of disclosure; Covid-19; legitimacy theory; stakeholder theory; institutional theory; Frivillig redovisning; upplysningskvantitet; Covid-19; legitimitetsteori; intressentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Den rådande Covid-19-pandemin har haft en stark negativ påverkan på efterfrågan världen över vilket kommit att påverka de svenska företagen i allra högsta grad. Efterfrågetappet som pandemin inneburit har lett till en stor ekonomisk oro för företagen och dess intressenter. LÄS MER

 4. 4. Frivillig redovisning i svenska börsnoterade bolag : En kvantitativ studie av företagsegenskapers påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Rebecca Andersson; Anna Borg Andersson; [2021]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; Listed companies; Firm characteristics; Swedish companies; Annual report; Frivillig redovisning; Börsnoterade företag; Företagsegenskaper; Svenska bolag; Årsredovisning;

  Sammanfattning : Årsredovisningar har gått från att vara ett sätt för företagen att rapportera sin ekonomiska ställning för aktieägare till att anpassas mer för alla intressenter. All information som intressenterna efterfrågar är dock inte företagen alltid tvungna att uppge enligt lag, vilket leder till att företag väljer att redovisa viss information frivilligt. LÄS MER

 5. 5. Integration of climate risks and opportunities in corporate reporting: An explorative study on the Task Force on Climate-related Financial Disclosures in the European financial sector

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Roberta Di Marco; Ria Malatincova; [2021]
  Nyckelord :TCFD; climate-related risks; voluntary environmental disclosure; financial sector;

  Sammanfattning : Motivated by the increased relevance of climate-related financial dependencies, this thesis examines the implementation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) in the European financial sector. It additionally explores the disclosure motivations, from the perspective of economics-based and socio-political theories. LÄS MER