Sökning: "”workplace learning”"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden ”workplace learning”.

 1. 1. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Biblioteksutvecklares lärande i praktiken: så beskrivs integrationen av formellt och informellt lärande i två regionala biblioteksverksamheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Catharina Aineström; [2021]
  Nyckelord :lärmiljö; expansivt och restriktivt lärande; kompetensutveckling; regional biblioteksutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look into the learning environment and learning conditions of regional library employees. The study has a qualitative and deductive approach. LÄS MER

 3. 3. Urban transition experiments for global climate goals : learning from effective interventions to reduce car use in Lund municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Paula Kuss; [2021]
  Nyckelord :transport intervention; car use reduction; urban mobility; urban transition experiments; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : To limit global warming to 1.5°C, concerted efforts to drastically reduce GHG emissions by 2030 are needed. Lund municipality has ambitious climate goals for 2030, however, high emissions from transport and especially private car use endanger their achievement. LÄS MER

 4. 4. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Joel Friberg; Emma Österberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Experience; Nurse; Nursing; Pandemic; Vulnerability; Covid-19; Omvårdnad; Pandemi; Sjuksköterska; Sårbarhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Globally spreading epidemics are called pandemics. Pandemics can cause economic, social, demographic and political consequences. Today’s pandemic Covid-19 has caused over three million deaths worldwide and nurses care for patients who have contracted the virus. LÄS MER