Sökning: "✞ Getachew"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ✞ Getachew.

 1. 1. Deployment of AI Model inside Docker on ARM-Cortex-based Single-Board Computer : Technologies, Capabilities, and Performance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Helina Getachew WoldeMichael; [2018]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Docker; Edge Computing; Single Board Computer;

  Sammanfattning : IoT has become tremendously popular. It provides information access, processing and connectivity for a huge number of devices or sensors. IoT systems, however, often do not process the information locally, rather send the information to remote locations in the Cloud. LÄS MER

 2. 2. Climate Change and Conflict in Darfur : Two competing perspectives

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tegest Getachew; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Snabbladdare för elbil vid Växjö Energi : Hur påverkas ett elnät av snabbladdsstationer vid laddning av elbil?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ahmed Najeeb; Getachew Kekeba; [2016]
  Nyckelord :Snabbladdning;

  Sammanfattning : Snabbladdare ger möjligheten att ladda en bil på mycket kortare tid än en normalladdare. I det här examensarbetet undersöks hur snabbladdning kan påverka ett elnät. Detta görs genom att mäta olika parametrar som spänning, ström och övertoner. Mätprogrammet Metrum användes till arbetet där mätinställningarna och analyserna sker. LÄS MER

 4. 4. Rapid soil quality assessment using portable visible near infrared (VNIR) spectroscopy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Getachew Gemtesa Tiruneh; [2014]
  Nyckelord :visible-near infrared; soil; Ethiopia; PLS; spectroscopy;

  Sammanfattning : Visible-Near Infrared (VNIR) spectroscopy provides rapid, low cost, non-destructive and simultaneous measurements of several constituents from a single scan. The method has recently gained attention as an alternative to conventional soil analytical techniques in soil quality assessment. LÄS MER

 5. 5. Characterization of plant-water interaction in Kilombero River Catchment in Tanzania using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Michael Getachew Minas; [2014]
  Nyckelord :NDVI; NDVI classes; areal coverage; time-series analyses; hydrological data;

  Sammanfattning : Remote-sensing based indices such as Normalized Difference Vegetation Index have yielded valuable information about plant health. As the availability of water is one of the factors that controls plant's response to their environment, it is possible to indirectly studythe hydrology of an area via vegetation indices. LÄS MER