Sökning: "Abdirizak Yusuf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Abdirizak Yusuf.

  1. 1. SJUKGYMNASTIK SOM BEHANDLING VID LÄNDRYGGSDISKBRÅCK

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare : Abdirizak Yusuf; [2013]
    Nyckelord :Disc herniation; lumbar; physiotherapy; review; sciatica; Diskbråck; ländrygg; rizopati; sjukgymnastik; översikt;

    Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Most cases of lumbar disc herniation are asymptomatic. When symptomatic, LDH may cause a significant physical and mental distress. Initially, most patients are treated conservative but sometimes operations may be required. LÄS MER