Sökning: "Adolfsson Eva"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Adolfsson Eva.

 1. 1. Föräldrastöd i förskolan. En studie om hur förskollärare och specialpedagoger upplever föräldrastödjande insatser i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Adolfsson Eva; Andersson Karin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteUtifrån våra erfarenheter som förskollärare har vi uppmärksammat att föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd kan behöva stöttning i sin situation. Det betonar också förskolans läroplan i ett av sina mål. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på kantzoner i Fylleåns avrinningsområde efter föryngrings-avverkning och återbeskogning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Percy Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Riparian buffer zones have become an established concept in the forestry industry, meant to preserve species richness, stabilize the shoreline, and prevent leakage of nutrients and sediments to forest streams and lakes. It is a common perception in the Swedish Forest Agency in Halland that the handling of buffer zones in the forestry industry is insufficient to protect the freshwater streams and lakes in the forest. LÄS MER

 3. 3. GIS inom räddningstjänstens brandförebyggande arbete - En studie om tillämpningar i fem räddningstjänstförbund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Eva Adolfsson; [2016]
  Nyckelord :GIS; fire prevention; fire and rescue service; data sharing; geographical thinking; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish fire and rescue services are in a transformation that shifts towards an increased focus on preventive actions as well as more strategic oriented activities within the organizations. To support and develop such types of activities, Geographical Information System (GIS) could be an effective tool to manage and analyze geographic data. LÄS MER

 4. 4. Linnéuniversitetets Hälsomottagning - Anledningar till att besökarna kommer och återkommer samt vilken betydelse besöket har för besökaren.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Eva Lundin Adolfsson; Pia Willsund; [2016]
  Nyckelord :besökare; hälsa; kontroll; sjuksköterskestudenter; studentledd hälsomottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2004 finns en studentledd Hälsomottagning (HM) vid Linnéuniversitetet i Kalmar där sjuksköterskestudenter under en femveckorsperiod i utbildningen, praktiserar sina kunskaper i hälsofrämjande vård. Alla över 18 år är välkomna och årligen tar HM emot ca 1200 besökare. LÄS MER

 5. 5. Tröskeltid: Kroppslighet, främmandeskap och identitet i graviditetsskildringar i samtida svensk prosa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Christina Skagert; [2014]
  Nyckelord :Pregnancy; embodiment; alienation; subjectivity; identity; Hysteros; Helena Granström; Förvandling; Eva Adolfsson; Värddjuret; Marie Hermanson; Rosi Braidotti; Julia Kristeva; Christine Battersby; George Lakoff; Maurice Merleau-Ponty; metamorphos; feministisk teori; post humanism; moderskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur graviditet gestaltas i samtida svensk prosa, genom närstudie av romanerna Hysteros (2013) av Helena Granström, Förvandling (2005) av Eva Adolfsson och Värddjuret (1995) av Marie Hermanson. Aspekter av graviditetstematiken som ägnas särskilt fokus är kroppslighet, främmandeskap, bruk och underminerande av traditionellt könade dikotomier, subjektivitetsproblematik och identitetsförlust. LÄS MER