Sökning: "Andersson Karin"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden Andersson Karin.

 1. 1. Boendesegregation och extremism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Andersson; Linn Söderpalm; [2020]
  Nyckelord :segregation; Göteborg; Malmö; extremism; Syrien; Irak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since June 2012 to September 2016, it is estimated that about 300 people has been travelling from Sweden to the conflict in Syria and Iraq. At the same time, and the years leading up to 2012 and after, segregation in the second and third-biggest cities in Sweden- Gothenburg and Malmo could be seen according to data. LÄS MER

 2. 2. Assessment reliability of infraposition of implant supported maxillary incisors. A study using three different methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Karin Loqvist; Lovisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dentistry; Method study; Infraposition; Infraocclusion; Maxillary incisors; Implant; Implants; Assessment; Reliability;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera reliabiliteten för bedömning av infraposition av implantatförankrade incisiver i överkäken för två tidigare beskrivna metoder och en ny metod. Material och metod: I studien ingick 11 implantatstödda singelkronor i överkäkens framtandsområde från 10 patienter. LÄS MER

 3. 3. Vanliga tandproblem hos den brakycefala hunden : En enkätundersökning om hundägares kännedom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Andersson; Karin Persson; [2019]
  Nyckelord :brakycefal; hund; tandproblem; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Tandproblem är vanligt förekommande bland hundar och brakycefala hundraser har en högre risk att drabbas av parodontala sjukdomar, persisterande mjölktänder, icke-erupterade tänder och tandcystor på grund av sin korta och breda skallform. Tänderna hos brakycefala hundar är tätt placerade och tvingas ofta rotera för att få plats, vilket föranleder att foderrester lätt fastnar mellan tänderna. LÄS MER

 4. 4. Självbedömning av muntliga färdigheter i engelska årskurs F-2

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karin Andersson; [2018-08-13]
  Nyckelord :Självbedömning; europeiska språkportfolion; muntliga färdigheter i engelska;

  Sammanfattning : De muntliga färdigheterna i världsspråket engelska ses i dagens samhälle som något betydelsefullt att lära sig. I skolan är engelska ett obligatoriskt ämne och genom att synliggöra elevens lärande ges eleverna en möjlighet att se vad de kan och vad de behöver öva vidare på. LÄS MER

 5. 5. Från A till Ö. Om vokalplaceringens inverkan på intonationen i en amatörkör och hur man kan arbeta med detta

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Karin Einarsson; [2018-07-30]
  Nyckelord :Kör; Blandad kör; Amatörkör; Vokalplacering; Intonation;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har författaren undersökt hur man kan arbeta med vokalplacering i enamatörkör, hur man kan knyta detta arbete till den repertoar som kören sjunger och hur dettaarbete inverkar på intonationen i kören. Författaren har använt sig av flera olika metoder för att arbeta med vokalplacering och intonation. LÄS MER