Sökning: "-inda carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 2149 uppsatser innehållade orden -inda carlsson.

 1. 1. BLUE GOVERNANCE: INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COOPERATION IN THE ARCTIC REGION Arctic environmental management and the constitution of regimes concerning rules, norms and governance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathias Carlsson; [2020-11-13]
  Nyckelord :The Arctic; Cooperation; Governance; Environment; Blue Economy;

  Sammanfattning : It has for a long time been called ‘the earth’s last frontier’ and its harsh environment has discouraged heavy investments in the region, up until now when all attention is directed towards the white dot on the map, the Arctic. By melting ices and permafrost, the natural resources of the Arctic have been made visible and actors are now preparing to exploit its assets. LÄS MER

 2. 2. Spira: A language for prototyping grid board games with linear logic in Haskell

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nicke Carlsson; Simon Edvardsson; Oskar Grekula; Erik Ljungdahl; Jennie Zhou; [2020-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project explores the process of creating a board game model andintroduces a new high level domain-specific language called Spira thatspecialises in prototyping grid board games. Spira is a DSL, embedded inHaskell, that generates Ceptre code. LÄS MER

 3. 3. DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Lahtinen Carlsson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Ridsport; Hästar; Ridsports EM; Ryttare; Tidningen Ridsport; Framing; Hegemoni; Genus; Semiotik; Dagordningsteorin; Sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiseradmedia.Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, HegemoniskkvinnlighetMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. LÄS MER

 4. 4. YOUTUBE SOM LÄRRESURS I YRKESUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Carlsson; [2020-08-10]
  Nyckelord :undervisning; vård- och omsorgspersonal; undersköterska; färdigheter; kompetens; instruktionsvideo; YouTube; innehållskvalitet; utvärdering; multimodalitet; design för lärande; didaktisk design; metafunktioner;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera ett antal instruktionsvideos didaktiska design, samt hur denna design formar och skapar villkor för yrkeselevers lärande. Syftet har också varit att, med utgångspunkt i gymnasieskolans styrdokument, beskriva och analysera hur kravet på att vård och omsorgsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt kommer till uttryck i de aktuella videoklippen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors stöd till våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Carlsson; Frida Frisk; [2020-08-05]
  Nyckelord :sjuksköterska; hälso- och sjukvård; faktorer; stöd; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld mot kvinnor är globalt förekommande och bör ses som ettfolkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som den våldsutsattakvinnan kommer i kontakt med och sjuksköterskan har därmed en central roll i kvinnansomvårdnad. LÄS MER