Sökning: "1:23"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet 1:23.

 1. 1. Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Max Peterson; [2019]
  Nyckelord :fisk; miljögifter; PCB; dioxiner; tungmetaller; hälsoeffekter; västkusten; Östersjön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredningen av olika miljögifter i Östersjön och västerhavet med koppling till hur miljögifterna påverkar människors hälsa och vår miljö. Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie där databaser tillgängliga vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek använts för att samla in information om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Validering av ny vattenrenings teknik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Algot Rickman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Med klimat förändringar som orsakar en förändring i regn mönster över hela planeten skapas underskott av dricksvatten under svenska somrar. Avsaltning av Östersjövatten kan lösa många av de problem som har orsakats av vatten brist. LÄS MER

 3. 3. Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos". : En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2019]
  Nyckelord :Logos; Frälsning; Soteriologi; Kosmologi; Johannes prologen; Johannesevangeliet; Jakobsbrevet; Jesus; Bibelvetenskap; Exegetik; Joh 1:1-14; 4:37; 5:24; 8:51; Jak 1:18; 1:21; 1:22; 1:23;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska betydelsen av Logos-begreppet hos två nytestamentliga författare, och sedan ta ställning till om det finns någon koppling mellan texternas användning av begreppet. Vid jämförelsen av Logos-begreppet kommer jag fram till att de båda författarna använder sig av Logos, dels på liknande sätt, men att de skiljer sig på vissa saker. LÄS MER

 4. 4. Heteroleptic Copper (I) Complexes as Photosensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Angela Raffaella Pia Pizzichetti; [2019]
  Nyckelord :Dye-Sensitized Solar Cells; Chemical and Environmental Engineering; Photovoltaic; Copper I complexes;

  Sammanfattning : Modern civilization highly depends on energy and finding alternative sources to fossil fuels becomes more and more necessary. The sun is the most abundant energy source available and exploiting it efficiently would result in a great environmental and economic breakthrough. LÄS MER

 5. 5. An evaluation of the Bacillus content in beer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Pierre Andersson; [2018]
  Nyckelord :Food technology; livsmedelsteknologi; Beer; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this project was to investigate how Bacillus can survive in the finished beer. This was evaluated by producing batches of beer with starter cultures that were deemed to be interesting in terms of their Bacillus content. LÄS MER