Sökning: "1:23"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet 1:23.

 1. 1. Trådlös datainsamling av maxeffekt hos PV-moduler av varierande ström- och spänningskarakteristik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Solcellsteknik; Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Mio Liljeblad; Youcef Abdelmoumene; [2020]
  Nyckelord :Maxeffektföljare; maxeffekt; IV-svep; PV-modul; automatisk kalibrering; trådlös dataöverföring; felmarginaler.;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att samla in data kring PV-modulers maxeffekt. Felmarginalen hos datan får vara högst ±2%. De PV-moduler som ska kopplas in har kortslutningsströmmar från 1.51A till 8. LÄS MER

 2. 2. Trådlös datainsamling av maxeffekt hos PV-moduler av varierande ström- och spänningskarakteristik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Solcellsteknik; Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Mio Liljeblad; Youcef Abdelmoumene; [2020]
  Nyckelord :Maxeffektföljare; maxeffekt; IV-svep; PV-modul; automatisk kalibrering; trådlös dataöverföring; felmarginaler.;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att samla in data kring PV-modulers maxeffekt. Felmarginalen hos datan får vara högst ±2%. De PV-moduler som ska kopplas in har kortslutningsströmmar från 1.51A till 8. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Max Peterson; [2019]
  Nyckelord :fisk; miljögifter; PCB; dioxiner; tungmetaller; hälsoeffekter; västkusten; Östersjön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredningen av olika miljögifter i Östersjön och västerhavet med koppling till hur miljögifterna påverkar människors hälsa och vår miljö. Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie där databaser tillgängliga vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek använts för att samla in information om ämnet. LÄS MER

 4. 4. Validering av ny vattenrenings teknik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Algot Rickman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Med klimat förändringar som orsakar en förändring i regn mönster över hela planeten skapas underskott av dricksvatten under svenska somrar. Avsaltning av Östersjövatten kan lösa många av de problem som har orsakats av vatten brist. LÄS MER

 5. 5. Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos". : En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2019]
  Nyckelord :Logos; Frälsning; Soteriologi; Kosmologi; Johannes prologen; Johannesevangeliet; Jakobsbrevet; Jesus; Bibelvetenskap; Exegetik; Joh 1:1-14; 4:37; 5:24; 8:51; Jak 1:18; 1:21; 1:22; 1:23;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska betydelsen av Logos-begreppet hos två nytestamentliga författare, och sedan ta ställning till om det finns någon koppling mellan texternas användning av begreppet. Vid jämförelsen av Logos-begreppet kommer jag fram till att de båda författarna använder sig av Logos, dels på liknande sätt, men att de skiljer sig på vissa saker. LÄS MER