Sökning: "1 and 2 §§ LVU – The Care of Young Person Act"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 1 and 2 §§ LVU – The Care of Young Person Act.

  1. 1. Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga : Barns möjlighet att påverka

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Karin Brandt; Felicia Koivunen Wåhlstrand; [2016]
    Nyckelord :1 and 2 §§ LVU – The Care of Young Person Act; children’s perspectives; children’s voice; to take in participation in consideration; The Social Services Act.; 1 och 2 §§ LVU; barnperspektiv; barns röst; i beaktande av; delaktighet; Socialtjänstlagen.;

    Sammanfattning : In the Social Services Act in Sweden, it is stated that every child has the right to be given information and the opportunity to express its will and opinion. The child’s possibility to participate in the process of investigation should be considered with respect to the child´s age and maturity. LÄS MER