Sökning: "1 fel"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden 1 fel.

 1. 1. Läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Strömberg; [2022-02-07]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; lärarkompetens; fonologisk medvetenhet; metoder;

  Sammanfattning : En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om läs-och skrivundervisning och enligt skolledningen har elever med svårigheter att uppnå kunskapskraven rätt till särskilt stöd i undervisningen. Lärarens kompetens är viktig för att eleverna skall lyckas i sin läs- och skrivutveckling och deras stöd och resurser till eleverna har en stor påverkan. LÄS MER

 2. 2. A Deep Learning Based Approach to Object Recognition from LiDAR Data Along Swedish Railroads

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Egil Morast; [2022]
  Nyckelord :Deep learning; DGCNN; LiDAR; Object recognition; Railroad; Automatisation; Sweden; Point cloud; Djupinlärning; DGCNN; LiDAR; Objektigenkänning; Järnväg; Automatisering; Sverige; Punktmoln;

  Sammanfattning : Malfunction in the overhead contact line system is a common cause of disturbances in the train traffic in Sweden. Due to the preventive methods being inefficient, the Swedish Transport Administration has stated the need to develop the railroad maintenance services and has identified Artificial Intelligence (AI) as an important tool for this undertaking. LÄS MER

 3. 3. De vanligaste tillbuden vid vägarbeten och hur de kan förebyggas

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ida Säterdahl; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljö; tillbud; trafiksäkerhet; vägarbete; Svevia; trafikverket;

  Sammanfattning : Vägnätet spelar en viktig roll för ett fungerande samhälle, men samtidigt innebär trafiken en stor risk. Globalt var trafikolyckor den vanligaste orsaken till barn och ungas död i åldern 5 – 29 år under år 2016. Samma år dog 1,35 miljoner människor i trafiken världen över. LÄS MER

 4. 4. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Christian Rydén; [2022]
  Nyckelord :Potatis; Blastdödning; blastkrossning; potatiskvalitet; blastkross; pyraflufenetyl; karfentrazonetyl; skalmissfärgning; lackskorv; avdödning; matpotatis; skalmognad; skal; potatisodling;

  Sammanfattning : I matpotatisodling är knölens slutliga kvalitet alltid högt prioriterad, både den invändiga och utvändiga kvaliteten har stort fokus. Eftersom det har stort inflytande på konsumentens vilja att köpa produkten. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av pH-simulering vid testning av ventiler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hugo Lindahl; [2022]
  Nyckelord :pH; Simulering; Nernst ekvation;

  Sammanfattning : Cytiva Umeå produces laboratory equipment to customers around the world. The Equipment is built by different kinds of modules that is put together to create a finished product. A module that is used in some products is a pH-vent. LÄS MER