Sökning: "10 kV"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden 10 kV.

 1. 1. Felstatistik och riskanalys för 10kV kabelförband

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Lorenz; [2020]
  Nyckelord :felstatistik; risk; kablar;

  Sammanfattning : Den här rapporten har studerat ett 10kV kabelförband och redovisat risk-värdet för alla inkluderande ledningar. Syftet för arbetet är att vidareutveckla felstatistiken på Göteborg Energi Nät AB (hädanefter GENAB) och utifrån den identifiera vilka ledningar som har störst risk för framtida fel. LÄS MER

 2. 2. Simulering av ett 10-40 kV nät för analys av förluster och kapacitetsgränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eric Lyxell; [2020]
  Nyckelord :Elnät; Nätförluster;

  Sammanfattning : This study was carried out on behalf of Pite Energi with the guidance of Rejlers. The assignment was to develop a simulation model over part of Pite Energi's power grid. This will allow calculations of losses and capacity limits in the network, which then can form the basis for future efficiency improvements. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 4. 4. Hur storskalig utbredning av elbilsladdning kan påverka PiteEnergis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Viktor Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Elnät; elbilsladdning; laddinfrastruktur; elnätberäkningar;

  Sammanfattning : Undersökning har utförts i PiteEnergis nät av tre nätstationer och dess överliggande 10,5 kV-nät, samt underliggande lågspänningsnät för att ta reda på hur väl deras nät är dimensionerat för framtiden när fler och fler använder elbilar, och laddar i hemmet. Undersökning görs för 16 A enfas- och trefasladdning, med utbredning om 25, 50, 75 samt 100 %. LÄS MER

 5. 5. Selektivplan för högspänningsnät i södra Sverige : 130-, 20-, 10 kV

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Simon Hansen; Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Selectivity plan; Relay protection; High voltage; Short-circuit current; Selektivplan; Reläskydd; Högspänning; Kortslutningsström;

  Sammanfattning : I denna rapport utfördes en selektivplan på uppdrag av Kraftkällan Konsult för ett elnätsbolag i södra Sverige. Det visades att elnätet hade selektiva problem i samtliga stationer mellan reläskydden. Problemen har uppstått då karakteristiken i elnätet ändrats i samband med ombyggnationer. LÄS MER