Sökning: "100 lärares användning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden 100 lärares användning.

 1. 1. Användningen av didaktiska verktyg i matematikundervisningen : Utifrån lågstadielärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Jonsson; Lina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Mathematics; didaktiska verktyg; lågstadielärares tankar; digitala hjälpmedel; matematikundervisning; laborativt material;

  Sammanfattning : Med denna uppsats var vi intresserade av att ta reda på hur lärare ser på användningen av iPads, datorer, interaktiva skrivtavlor och laborativt material i matematikundervisningen. Vi ville även veta hur ofta och på vilket sätt dessa används samt om det fanns en skillnad i användningen mellan de olika matematiska områdena. LÄS MER

 2. 2. Om detta må ni läsa — : Hur konstrueras

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jennie Plate Blomberg; [2006]
  Nyckelord :Förintelsen; kritisk diskursanalys; Holocaust; didaktik; undervisning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Sedan Skola för bildning (1992) och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står värdegrunden i centrum för skolans och lärares uppdrag. I utformandet av värdegrundsarbetet har bland annat fokus riktats mot nynazism och främlingsfientliga tendenser i samhället. LÄS MER