Sökning: "1083"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet 1083.

 1. 1. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rebecka Frendin; Anna Petersson; [2019]
  Nyckelord :grovfoder till gris; fiber; utfodringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. LÄS MER

 2. 2. Vaccination against boar taint - effect of restrictive and semi ad libitum feeding regime on production and behavior

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lovisa Nilsson; [2014]
  Nyckelord :vaccination against GnRH; boar taint; feeding regime; behavior; skin lesions; male pig; performance; carcass quality;

  Sammanfattning : Male piglets have been castrated for centuries to avoid contamination of their meat with boar taint, a strongly unpleasant odour that makes the meat inedible. Today boar taint can be prohib-ited by vaccination against gonadotropin releasing hormone (GnRH) using Improvac®. LÄS MER

 3. 3. Prevalens och riskfaktorer för juvereksem hos mjölkkor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :Sverige; Östergötland; mjölkgrop; lösdrift; ras; laktationsnummer; laktationsdag; juverexteriör; Treponema spp.;

  Sammanfattning : Juvereksem är hudskador hos mjölkkor lokaliserade vid juvrets främre anfästning till bukväggen och/eller klyftan mellan de främre juverfjärdedelarna. Det har tidigare inte gjorts några prevalensstudier avseende juvereksem i Sverige och det är oklart varför juvereksem utvecklas, även om bidragande riskfaktorer har presenterats i studier från utlandet. LÄS MER

 4. 4. Vilken förbättring i visus ger begagnade glasögon hos hjälpsökande i Bolivia?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Malin Nordström; [2010]
  Nyckelord :Vision For All; avståndsvisus; retraktionsfel; Bolivia; glasögon;

  Sammanfattning : Bakgrund: World Health Organization, WHO, har i sina studier visat att det globalt finns 279 miljoner människor med synnedsättning, av dessa beror 98 miljoner på okorrigerade refraktionsfel och representationen är störst i utvecklingsländer hos personer över 50 år. Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på vilken förbättring i avståndsvisus hjälpsökande i Bolivia får med begagnade glasögon från Vision for all, VFA, och samtidigt titta på hur fördelningen av refraktionsfel ser ut i jämförelse med andra delar av världen. LÄS MER

 5. 5. Konstkritiken är död, länge leve konstkritiken!: Studie i publicitetens effekt på bedömning av modern konst

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nika Omberg; Jakub Tomaszunas; [2010]
  Nyckelord :PR; art market; fine art publicity; art criticism; art galleries; art critics;

  Sammanfattning : According to modern theory, PR is seen as something that creates value for majority of products. The art market is a market that is characterized by several actors in different value chains, where transparency is low and art critics, or PR creators, have a certain amount of impact on the view of art, at least had so historically. LÄS MER