Sökning: "114 feuf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden 114 feuf.

 1. 1. Krav på företag att vidta förebyggande antikorruptionsåtgärder och EU:s möjlighet att vidta harmoniserande åtgärder inom ramen för art 114 FEUF.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lizette Svensson; [2019]
  Nyckelord :EU. EU-rätt; korruption; lagstiftning; företagsansvar; antikorruptionsprogram; antikorruptionsåtgärder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det fjärde penningtvättsdirektivet och dess effekt på EU:s inre marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Penningtvätt; Penningtvättsdirektiv; Riskbaserat förhållningssätt; EU:s inre marknad; Artikel 114 FEUF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den internationella kontexten är arbetet med att ta fram åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism högt prioriterat. År 2015 antogs EU:s fjärde penningtvättsdirektiv på grundval av artikel 114 FEUF. LÄS MER