Sökning: "11Q13"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 11Q13.

  1. 1. Melkisedek och Kristus : Melkisedek i 11Q13 jämförd med Melkisedek och Kristus i Hebreerbrevet

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

    Författare :Rikard Grenehed; [2014]
    Nyckelord :Melkisedek; Kristus; Jesus; intertextuell metod; intertext; nya testamentet; Hebreerbrevet; 11Q13; 11Qmelkisedek;

    Sammanfattning : This essay has the title ”Melchizedek and Christ: Melchizedek in 11Q13 compared to Melchizedek and Christ in the Letter to the Hebrews. The aim is to investigate if Melchizedek in 11Q13 has been an intertext to Melchizedek or to Christ in Hebrews. LÄS MER