Sökning: "12 kV"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden 12 kV.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Analys av industrinät med spänning 7,8 kV

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonatan Hellborg; [2019]
  Nyckelord :industrinät; spänningshöjning; förluster; transformatorer;

  Sammanfattning : Bofors industrinät i Karlskoga är föråldrat och ligger kvar på en icke standardiserad spänning vilket är ett problem. Denna analys har utförts på uppdrag av Karlskoga energi och miljö AB med syfte att undersöka vad som behöver bytas ut, tillkomma eller tas bort för att höja från dagens spänning (7. LÄS MER

 3. 3. ”En del av biblioteket är just berättelsen" : Barnbibliotekariers läsfrämjande aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Izabelle Zeijlon; Molly Friberg; [2019]
  Nyckelord :reading promotion activities; digital media; public library; children’s librarian; läsfrämjande aktiviteter; digitala medier; folkbibliotek; barnbibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how children's librarians at public librarieswork to promote reading towards children between the ages of 8-12 and to see if theirreading promotion only consists of printed fiction. The research questions for the thesisare the following: • How do the children's librarian conduct their reading promotion work? • How do children's librarians use different kinds of media in the readingpromotion work? • Which methods do children's librarians use in the reading promotion work? The purpose has been achieved and the research questions has been answered throughresearch interviews with children's librarians who work at public libraries. LÄS MER

 4. 4. Reaktiv effekt i Dala Energis framtida mellanspänningsnät

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mark Welbourn; [2019]
  Nyckelord :Power grid; reactiv effect; Underground cable; Capacitor banks; shunt capacitance;

  Sammanfattning : Dala Energi has large-scale plans for grid development and wants to have a better understanding of their current reactive power levels along with a future prognosis based on their plans. Changes in line inductance, shunt capacitance, area and placement put Dala Energi on the path to higher charging currents and higher reactive power generation. LÄS MER

 5. 5. Gravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albion Rexhepi; [2019]
  Nyckelord :Gravefield; Burial ground; Nordic iron age; Nordic bronze age; Village; Farm; Värend; Gravfält; Järnåldern; Bronsåldern; Byar; Gårdar;

  Sammanfattning : Abstract Gravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend. Gravefields and villages - A comparative analysis of sex gravefields from Värend. Abstract   The basis that this study stands on, is that iron age-gravfields represents nearby village communities. LÄS MER