Sökning: "12kV"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet 12kV.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Beredningsarbete av landsbygdsnät för områdena Fän, Suttene och Hermanseröd

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Martin Upper; Johan Wilson; [2015]
  Nyckelord :Preparation; Cost calculation; Permit application; Field operation; Field contract.; Beredning; P2-Kalkyl; Tillstånd; Fältarbete; Markupplåtelseavtal;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om tillvägagångssättet för hur beredningsarbete utförs hos TROLK El & Tele AB. Beredningsarbetet innefattar landsbygdsnätet för tre områden, Hermanseröd, Fän samt Suttene i Munkedals kommun. Denna beredning ligger till grund för att kunna genomföra projektet från Fortum Distribution AB. LÄS MER