Sökning: "130 kV"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden 130 kV.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Selektivplan för högspänningsnät i södra Sverige : 130-, 20-, 10 kV

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Simon Hansen; Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Selectivity plan; Relay protection; High voltage; Short-circuit current; Selektivplan; Reläskydd; Högspänning; Kortslutningsström;

  Sammanfattning : I denna rapport utfördes en selektivplan på uppdrag av Kraftkällan Konsult för ett elnätsbolag i södra Sverige. Det visades att elnätet hade selektiva problem i samtliga stationer mellan reläskydden. Problemen har uppstått då karakteristiken i elnätet ändrats i samband med ombyggnationer. LÄS MER

 3. 3. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER

 4. 4. Slaget vid Tollense : Professionella krigare i bronsålderns Nordeuropa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linn Reinhold; [2019]
  Nyckelord :Bronze Age; Germany; Northern Europe; isotope analysis; warfare; warrior; weapons;

  Sammanfattning : Abstract 3200 years ago a massive battle took place at the river Tollense in MecklenburgVorpommern, Germany, possibly involving thousands of people. 130 victims have been found so far. Several show signs of former violence. Axes, wooden clubs, knives and a vast number of arrowheads have been found among the human skeletal remains. LÄS MER

 5. 5. Reactive power management capabilities of Swedish sub-transmission and medium voltage level grid

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michal Tomaszewski; [2018]
  Nyckelord :electric power systems; reactive power; sub-transmission level grids; PSS E; power ow analysis; wind farms; smart grids; droop control; elektriska system; reaktiv eekt; mellan spanningsnivan; PSS E; strom odesanalys; vindkraftparker; smarta nat; droop control;

  Sammanfattning : Rising penetration of renewable energy sources in electric power grids isboth a challenge and an opportunity to optimally utilize the potential of eitherwind or PV energy sources, to stabilize operation of future power systems.Bi-directional ows between distribution and transmission system operatorscause signicant problems with keeping the voltages in the grid within admissiblelimits. LÄS MER