Sökning: "14-2"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet 14-2.

 1. 1. "Tempering the Gambler's Nirvanna"  : A Review into to the issues and regulation of Third Party Funding in Investment Treaty Arbitration

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ryan Smith; [2018]
  Nyckelord :Investment Treaty Arbitration Third Party Funding;

  Sammanfattning : Third party funding (TPF) is a method of financing legal proceedings, in which a party not directly connected to the proceedings funds one of the disputing parties, usually in return for a percentage of the final monetary settlement. The interests behind TPF are that the funded party will have the resources to pursue their claim, while the funder will be able to profit from a percentage of the final settlement. LÄS MER

 2. 2. From "thoughts and prayers" to change in structural layers? En kvalitativ fallstudie om aktivismen som följde skolskjutningen i Parkland, Florida, USA.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linda Åström; Emma Svensson; [2018]
  Nyckelord :digital aktivism; strategisk kommunikation; Twitter; social rörelse; demokrati; makt; hybrida mediesystemet; struktureringsteorin; Never Again; Parkland shooting; NRA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och förstå hur överlevande ungdomar från skolskjutningen i Parkland, Florida, 14 februari 2018, använder strategisk kommunikation i sin aktivism i försök att förändra samhälleliga strukturer kring den amerikanska vapenlagstiftningen. Ungdomarna startade rörelsen ”Never Again” vars kommunikativa strategier och retoriska medel studeras under tidsperioden 14/2 – 24/2 2018. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the economic impact and description of a BRSV-outbreak in a dairy herd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Lefverman; [2018]
  Nyckelord :BRSV; economic impact; dairy herd; respiratory disease;

  Sammanfattning : Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) is globally one of the most important causes of respiratory disease in beef and dairy cattle of all ages and results in considerable costs for cattle farmers and significant suffering for the affected animals. The BRSV-infection can be subclinical to severe, and even fatal. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering & konceptstudie av bakre underkörningsskydd för Scanialastbilar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Johan Ferm; Tom Glansholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Målet med denna rapport är att ta fram ett bakre underkörningsskydd för Scanias lastbilar som klarar nya lagkrav på belastning vid kollision med andra fordon bakifrån. Lagkraven innebär att underkörningsskyddet bak på lastbilen maximalt ska klara dubbla belastningen jämfört med dagens lastkrav. Lagkraven träder i kraft år 2021. LÄS MER

 5. 5. Wind resource assessment for posibel wind farm development in Dekemhare and Assab, Eritrea

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Teklebrhan Negash; [2018]
  Nyckelord :Wind resource assessment; Wind farm; Annual Energy Aroduction; Assab wind site; Dekemahre wind site; Eritrea; Weibull distribution; Wind rose; Wind power density; Capacity factor.;

  Sammanfattning : Recently wind resource assessment studies have become an important research tool to identify the possible wind farm locations.  In this thesis work technical analysis was carried out to determine the wind resource potential of two candidate sites in Eritrea with help of suitable software tools. LÄS MER