Sökning: "14-2"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet 14-2.

 1. 1. Analysing pedestrian movement with the Flowity software

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Karlelid; [2020]
  Nyckelord :Detection; Pedestrian detection; Egress; Computer vision; Video analysis; Speed; Flow; Density; Deep learning; Neural network; Fire safety; Evacuation; Engineering; Lund university; LTH; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis surveyed existing technologies and research on pedestrian detection systems using video as input. The purpose of the study was to investigate what such a software would need to produce to be relevant for the fire safety engineer in outdoor circulation- or egress applications. LÄS MER

 2. 2. Klinisk hantering av dystoki och kejsarsnitt hos tik : en deskriptiv studie vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik hösten 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Palmér; [2019]
  Nyckelord :dystoki; kejsarsnitt; hund; apgar; neonatal viabilitet;

  Sammanfattning : För cirka 2–16 % av dräktiga tikar uppstår dystoki, hos 60 % av dessa krävs kirurgiska åtgärder i form av kejsarsnitt. I den här studien beskrivs systematiskt hanteringen av dystokier som leder till kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhusets (UDS) Smådjursklinik. Under perioden sept-nov 2018 utfördes sex akuta kejsarsnitt vid UDS. LÄS MER

 3. 3. "Tempering the Gambler's Nirvanna"  : A Review into to the issues and regulation of Third Party Funding in Investment Treaty Arbitration

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ryan Smith; [2018]
  Nyckelord :Investment Treaty Arbitration Third Party Funding;

  Sammanfattning : Third party funding (TPF) is a method of financing legal proceedings, in which a party not directly connected to the proceedings funds one of the disputing parties, usually in return for a percentage of the final monetary settlement. The interests behind TPF are that the funded party will have the resources to pursue their claim, while the funder will be able to profit from a percentage of the final settlement. LÄS MER

 4. 4. From "thoughts and prayers" to change in structural layers? En kvalitativ fallstudie om aktivismen som följde skolskjutningen i Parkland, Florida, USA.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linda Åström; Emma Svensson; [2018]
  Nyckelord :digital aktivism; strategisk kommunikation; Twitter; social rörelse; demokrati; makt; hybrida mediesystemet; struktureringsteorin; Never Again; Parkland shooting; NRA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och förstå hur överlevande ungdomar från skolskjutningen i Parkland, Florida, 14 februari 2018, använder strategisk kommunikation i sin aktivism i försök att förändra samhälleliga strukturer kring den amerikanska vapenlagstiftningen. Ungdomarna startade rörelsen ”Never Again” vars kommunikativa strategier och retoriska medel studeras under tidsperioden 14/2 – 24/2 2018. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the economic impact and description of a BRSV-outbreak in a dairy herd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Lefverman; [2018]
  Nyckelord :BRSV; economic impact; dairy herd; respiratory disease;

  Sammanfattning : Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) is globally one of the most important causes of respiratory disease in beef and dairy cattle of all ages and results in considerable costs for cattle farmers and significant suffering for the affected animals. The BRSV-infection can be subclinical to severe, and even fatal. LÄS MER