Sökning: "145 kV"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden 145 kV.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Analys av reaktiv effektinmatning till överliggande nät samt optimal kondensatordrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Göran Sundström; [2017]
  Nyckelord :Reactive power; Input; Compensation; Capacitive; Inductive; Reactor; Capacitor; Operating capacitors; Operation of capacitors; Operating capacitor banks; Operation of capacitor banks; Static VAr-compensator; SVC; STATCOM; Reaktiv effekt; Inmatning; Kompensering; Kapacitiv; Induktiv; Reaktor; Kondensator; Kondensatordrift; Statisk VAr-kompensator; SVC; STATCOM;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta projekt är att Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) kommer att införa ett avgiftssystem för inmatning av reaktiv effekt till sitt elnät. Avgiften införs till följd av problem på elnätet som orsakas av reaktiv effekt. LÄS MER

 3. 3. Kabelförläggning i mark

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Bashar Kaddori; [2017]
  Nyckelord :Underground installation of cables; installation methodes; cable protections; cables in pipes; power cables; OPI- canalisation; Kabelförläggning i mark; installationsmetoder; OPI-kanalisation; kabelskydd; kablar i rör; tunnlar; kraftledningar; regionnät; lokalnät; deformerade rör.;

  Sammanfattning : Examensarbete utfördes hos konsultföretaget WSP Group- Stockholm med syftet att identifiera och hitta förläggningsmetoder som underlättar förläggning av kablar idag och i framtiden. Examensarbetet fokuserar bara på regionnät och lokalnät i storstäder men med inslag av stamnät. LÄS MER

 4. 4. Reaktiv effektkompensering i Umeå Energis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linus Sandström; [2017]
  Nyckelord :Effektkompensering; reaktiv effektkompensering; variabel shunt reaktor; elnät;

  Sammanfattning : På grund av ökad kablifiering i Umeå Energis nät samt ett avtal med regionnätsägaren som kommer att prissätta inmatning av reaktiv effekt i anslutningspunkten, har behovet av kompensering av reaktiv effekt aktualiseras. Denna rapport skall undersöka de reaktiva effektflödena i 145 kV-nätet, undersöka optimal kompenseringsutrustning samt optimal placering av kompensering. LÄS MER

 5. 5. Analys och kompensering av reaktiv effekt i Umeå Energis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maria Solhed; [2016]
  Nyckelord :Reaktiv effekt; kompensering; nätföreskrift;

  Sammanfattning : Arbetet har sin bakgrund i att Umeå Energi har noterat en högre inmatning av reaktiv effekt mot överliggande nät. Att ett elnäts karaktär går mot att bli mer kapacitivt är en vanlig tendens idag då olika förändringar som görs i näten orsakar detta. En viktig bidragande orsak är kablifiering och spänningshöjning. LÄS MER