Sökning: "1456"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet 1456.

 1. 1. Att vara en ensemble : hur fungerar våra röster tillsammans?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sandra Halvarsson; [2013]
  Nyckelord :Luciatåg; interpretation; samspel; ensemble; gestaltning;

  Sammanfattning : Varför fungerar det bättre att spela med vissa personer än andra? Vad är det som gör samklang? Vad är samklang? Hur musicerar olika personer tillsammans?Jag och två sopraner har bildat en ensemble för att sjunga luciasånger och för att sjunga på äldreboenden. Luciatåget har gjorts vid flera tillfällen varav ett tillfälle har dokumenterats. LÄS MER

 2. 2. Total performance implications of divestitures depending on timing in divestiture waves

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansering

  Författare :Jörg Giebels; Felix Hildebrand; [2012]
  Nyckelord :Event Study; Abnormal Returns; Divestiture; Divestiture Wave; First Mover Advantage;

  Sammanfattning : This paper examines the phenomenon of divestiture waves and how the returns of divestitures change throughout the wave period by applying the event study methodology. In the literature, there are two clusters of theories explaining such wave patterns - neoclassical and behavioral theories. LÄS MER

 3. 3. Vård av kanin med gastrointestinal sjukdom

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lina Karlberg; [2010]
  Nyckelord :Kanin; Gastrointestinal; Sjukdom; Vård; Digestion; Utfodring;

  Sammanfattning : This work is intended primarily for animal nurses/veterinary technicians and describe parts of the rabbits digestive tract, causes of gastrointestinal disease, symptoms, diagnosis, general care of rabbits with gastrointestinal disease and how to prevent that gastrointestinal illness occur. The work is largely based on literature studies but also on a questionnaire sent out to rabbit owners to get answers on how they generally hold and care of rabbits, which gastrointestinal diseases that are most common, how owners care for their animals at home during illness and to examine if the owners think that the knowledge of this subject is good at his veterinarian/clinic. LÄS MER

 4. 4. Fusk och plagiat : en effekt av det individualiserade samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Anna-Lena Gidstedt; [2008]
  Nyckelord :Fusk; Plagiat; Individualisering; Etik; Moral; Studenter; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka varför studenter väljer att fuska och vilka skäl de anger till detta handlande. Jag har utgått ifrån följande frågeställningar: Vilka skäl eller förklaringar till fusk anger studenterna som fuskar? Vad kan påverka studenten att välja fusk? Skapar dagens individualiserade samhälle en studiesituation där fusk blir ett medel för karriär? Undersökningen har genomförts med hjälp av en mångmetodologisk ansats där två former av textanalys (innehållsanalys och argumentationsanalys) används. LÄS MER

 5. 5. Revisorers syn på förväntningsgapet : utifrån regelverk & externa förväntningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Joanne Turkia; Maria Fjellgren; [2008]
  Nyckelord :Förväntningsgap;

  Sammanfattning : Revisorn har en viktig roll i ett företagssamhälle då de kvalitetssäkrar den information som ligger till grund för beslutsfattare både inom och utom organisationen. Revisionsprofessionens ledord har genom åren varit oberoende, objektivitet och integritet. LÄS MER