Sökning: "145kV"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet 145kV.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Analys av reaktiv effektinmatning till överliggande nät samt optimal kondensatordrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Göran Sundström; [2017]
  Nyckelord :Reactive power; Input; Compensation; Capacitive; Inductive; Reactor; Capacitor; Operating capacitors; Operation of capacitors; Operating capacitor banks; Operation of capacitor banks; Static VAr-compensator; SVC; STATCOM; Reaktiv effekt; Inmatning; Kompensering; Kapacitiv; Induktiv; Reaktor; Kondensator; Kondensatordrift; Statisk VAr-kompensator; SVC; STATCOM;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta projekt är att Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) kommer att införa ett avgiftssystem för inmatning av reaktiv effekt till sitt elnät. Avgiften införs till följd av problem på elnätet som orsakas av reaktiv effekt. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Partial Discharge in OIP Bushing Models

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Zeeshan Ahmed; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A high voltage bushing is a very important accessory of power transformers. Bushings are used to insulate high voltage conductors where they feed through steel tank of a power transformer. There are different sources of electric stress that may result in degradation of bushing. LÄS MER