Sökning: "15:3 RB"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden 15:3 RB.

 1. 1. 15:3 rättegångsbalken – ett medel för att avhysa en lokalhyresgäst? : En analys av det provisoriska rättsskyddets gränsland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Lenhammar; [2016]
  Nyckelord :Avhysning; 15:3 RB; säkerhetsåtgärd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aktieägaravtal och säkerhetsåtgärd enligt 15:3 RB. - Om anspråkets förutsättningar och lämplig åtgärd.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Holmberg; [2000]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER