Sökning: "1500 1600 talet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden 1500 1600 talet.

 1. 1. Nämndvärt inflytande - Motiveringen av nämndemannasystemet i sin historiska kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Renell; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; processrätt; nämndemän; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svenska domstolar idag deltar ofta lekmän i dömandet, s.k. nämndemän. De är juridiskt oskolade och saknar lagfarenhet. LÄS MER

 2. 2. Vinnare och Förlorare : En studie av gästande adelskretsar och deras politiska övertygelse på Kalmar slott, 1579-1600

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Christoffer; Andersson; Gyllengrip; adel; Kalmar slott; 1500-talet; sigismund; karl ix; fogde; ståthållare; borgholms slott; kalmar blodbad;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether visiting noblemen at the castles of Borgholm and Kalmar with their vast network of acquaintances can determine a tendency towards a political stance in the civil war of Sweden in the late 16th century. This is done by examining the guests and the company of the bailiff, born as a commoner but later governor and nobleman, Christoffer Gyllengrip Andersson, who in the end of the century would perish in the same manner as many of the peerage who fell at the bloodbath of Linköping in the year 1600. LÄS MER

 3. 3. Ändelsevariation hos svaga maskulina substantiv i äldre svenska : En studie i morfologisk variation och förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adrian Sangfelt; [2013]
  Nyckelord :Svaga maskulina substantiv; morfologisk variation; morfologisk förändring; variationslingvistik; Variable rules analysis; utom- och inomspråkliga faktorer;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ändelsevariationen -e/-a hos svaga maskulina substantiv från yngre fornsvenska till yngre nysvenska. Syftet är att frilägga de språkliga faktorer som haft en reglerande effekt på de svaga maskulina substantivens variation och förändringsprocess, och i samband med detta beskriva under vilka inom- och utomspråkliga förhållanden en fornsvensk morfologi blir till en nutida. LÄS MER

 4. 4. Rätten till arv- En komparativ utredning om det svenska och det engelska rättsystemens syn på bröstarvingars rätt att ärva

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs den svenska och den engelska arvsrätten, med inriktning på bröstarvingars rätt att ärva. Syftet med uppsatsen är dels att redogöra hur båda systemen ser ut, dels att utreda vilka likheter och skillnader som finns mellan systemen. LÄS MER

 5. 5. Nämndemannasystemet i tingsrätten - ett nödvändigt ont i brottmål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Hofgård; [2013]
  Nyckelord :Law; Criminal law; Legal history; Rule of law; Rättsvetenskap; Processrätt; Nämnd; Nämndemän; Nämndemannasystem; Rättshistoria; Straffrätt; Lekmän; Lekmannadomare; Nämndemannadom; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska de mest omdiskuterade för- och nackdelarna med nämndemannasystemet och utreda om systemet kan garantera en rättssäker prövning vid brottmålsprocessen i tingsrätten. För att nå syftet är en av mina frågeställningar hur nämnden uppkom och systemet fungerar idag. LÄS MER