Sökning: "1734 års lag"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden 1734 års lag.

 1. 1. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Nya bevisregler i brottmål och processuella principer i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Anna Magnusson Glans; [2022]
  Nyckelord :Nya bevisregler i brottmål; muntlighetsprincipen; omedelbarhetsprincipen; koncentrationsprincipen; utökade möjligheter att använda tidiga förhör;

  Sammanfattning : Dagens samhälle och moderna tekniska möjligheter har utvecklats enormt sedan rättegångsbalkens införande år 1948. Processordningen i svensk rätt reformeras ständigt, men de grundläggande processuella principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration består. LÄS MER

 3. 3. Pyromaner vs. Mordbrännare - Vem är det egentliga hotet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Pyromani; Pyromania; Mordbrännare; Mordbrand; Gryningspyromanen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is burning, the flames have spread to the roof and once again, terror plagues the people of Sweden. Gryningspyromanen has just left the entrance of Bollhusgatan 8 in Ystad and the police are right behind him. This time, the evidence will be sufficient for a conviction. LÄS MER

 4. 4. Barnen och demokratin - En kritisk studie av den svenska rösträttsåldern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Hall; [2019]
  Nyckelord :Rättshistoria; Legal history; Rösträtt; Rösträttsålder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diskussionen om vem som ska få vara en del av den demokratiska beslutsprocessen har varit aktuell sedan demokratins födelse. Vilka medborgare som setts som fullvärdiga har varierat beroende på tid och plats. Begränsningar har, bland annat, gjorts baserat på kön, inkomst och ålder. LÄS MER

 5. 5. Målsägandens straffprocessuella ställning - rätten att biträda åtalet i ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2018]
  Nyckelord :processrätt; rättshistoria; straffrätt; åtalsrätt; åtal; målsägande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag gäller allmän åtalsrätt som huvudregel. Målsägandens åtalsrätt aktualiseras först då åklagaren beslutar att inte åtala. Den åklagarförda processen tillerkänner dock målsäganden möjlighet att biträda åtalet och vidta processhandlingar som kan påverka ansvarsfrågan. LÄS MER