Sökning: "1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 825 uppsatser innehållade ordet 1800-talet.

 1. 1. Bildämnets syfte - då och nu : En studie av bildämnets förändring med avseende på syfte och tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Katarina Särnblad; [2024]
  Nyckelord :Bildämnets historia; bildämnets syfte; läroplaner; undervisningstid; teorier om kreativitet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur ämnet bild har förändrats, från att ämnet infördes i skolan som teckning på 1800-talet till idag. Frågorna som ställs i studien är hur syftet med bildämnet har utvecklats, och hur undervisningstiden för ämnet har förändrats, sedan folkskolans införande. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans frigörelse på 1800-talet : En analys av Fredrika Bremer-förbundets framställning av kvinnor i tidskriften Dagny

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Selin; [2024]
  Nyckelord :Kvinnotidskrift; representation; samhällsreform; Fredrika Bremer-förbund; genus; stereotyp; kvinnobild; sedlighet.;

  Sammanfattning : This study's purpose is to analyze the Fredrika Bremer-association’s way ofrepresenting women, departing from its own and others’ stories, published byits own magazine Dagny: Månadsblad för sociala och literära intressen during the years 1889, 1894 and 1899. The years picked were when the Fredrika Bremer-association was in sole command of Dagny. LÄS MER

 3. 3. Mumier som monster : Mumiers framställning i brittisk populärlitteratur under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Seppänen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the representation of monstrous mummies in British literary fiction from the 1800s. The material used is The mummy (1827), Lot No. 249 (1892), and Pharos the egyptian (1899). A narrative analysis is the method used in the essay to explore the chosen material. LÄS MER

 4. 4. Tjuvkällingar : Tillgreppsbrott och sambrottslighet bland kvinnor på norra Gotland under 1840-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mathilda Grönström; [2024]
  Nyckelord :1800-talet; stöld; tjuv; snatteri; kvinnlig brottslighet;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate women's theft crime in northern Gotland during the 1840s, and whether the women have committed co-offending together with other perpetrators. The study uses the method of hermeneutic text analysis. The study used court books from Gotland's northern district court from the years 1845 to 1847. LÄS MER

 5. 5. ”Här är rätt och här är orätt” : Lantmätare som lyktgubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Veronica Strid Sandberg; [2024]
  Nyckelord :Etnologi; Lyktgubbar; Lantmätare; Skälvrängare; Folktro; Sägner; Folklore; Folkminnen; Skiftesreformerna;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en textanalys av sägner som beskriver fenomenet att lantmätare som mätt orätt och bönder som ändrat ägogränser ansågs bli lyktgubbar efter döden. Syftet är att försöka få fram hur detta iscensattes i mötet mellan det moderna och det traditionella samhället. LÄS MER