Sökning: "1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade ordet 1800-talet.

 1. 1. Paradigm Shift : The musical developement of barbershop harmony between 1939-2918

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rasmus Krigström; [2019]
  Nyckelord :Barbershop; Harmony; Musical Development; Genre-specific; barbershop; stämsång; musikalisk utveckling; genrespecifik;

  Sammanfattning : Barbershop harmony in the form of quartet singing has its roots in the USA from the middle of the 19th century and has grown into its own unique genre. Towards the end of the 1930’s the genre had almost disappeared, and in 1938 an organization was formed to preserve it. LÄS MER

 2. 2. Revolution, abolition och St. Barthélemy : En tidningsanalys från Sveriges koloni på 1800 talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Fredrik Hedlund; [2019]
  Nyckelord :St. Barthélemy; Haiti revolutionen; Microregions; Abolition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den murade skånska mangården. En analys av artonhundratalets nya byggnadsskick

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Oskar Syrén; [2018-06-27]
  Nyckelord :Farm house; Vernacular; Brick architecture; Rohbau; 19th century; Mangårdsbyggnad; Boningshus; Tegelarkitektur; Bondgård; Tegelepoken; 1800-talet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Snickarglädje. Tillverkningen under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ossian Ovik; [2018-06-20]
  Nyckelord :gingerbread work; gabel decoration; Löfvenskiöld; Charles Emil; 19th century; building investigation; snickarglädje; gaveldekorationer; 1800-talet; byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar följsamheten kring handhygien hos sjuksköterskor inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Suzana Asanaj; Eveline Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Omvårdnad; följsamhet; handhygien; säker vård; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund:Årligen drabbas miljontals människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, VRI, som en konsekvens av bristande handhygien hos sjuksköterskor. Det här leder till lidande för patienter och ökade kostnader för samhället. LÄS MER