Sökning: "1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade ordet 1800-talet.

 1. 1. Uppdukat för särskiljning I det borgerliga hemmet runt sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Annika Möller; [2022-02-16]
  Nyckelord :Särskiljning; Borgerlighet; Sekelskiftet 1900; Genus; Dukning; bourgeoisie; Distinction of sex and class; the 1900 century;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vad kan ett uppdukat bord i en museimonter säga oss om särskiljning av kön och klass i det borgerliga hemmet vid sekelskiftet 1900? Det kommer denna uppsats att undersöka genom att belysa den borgerliga hemideologin och kontextualisera rådgivningsböcker för husmödrar. Att göra skillnad på man och kvinna har allt sedan antikens dagar motiverats på olika sätt, med det gemensamt att kvinnan varit underordnad mannen. LÄS MER

 2. 2. Lantmannens fina begärelser. Konsumtionen av tavlor i västra Sverige på 1700- och 1800-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vova Strömberg; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den förändrade konsumtionen av tavlor mellan 1770 och 1870 med anledning av deras tidigare status som lyxföremål och hur denna har kommit att ändras till kommoditet i hemmet. Studien har tagit avstamp i teorier om konsumtionsförändringar under 1700-talet och framåt som redogjorts för av Christer Ahlberger, och ytterligare perspektiv på auktionshandel och konsumtion från Göran Ulväng, Sofia Murhem och Kristina Lilja. LÄS MER

 3. 3. De vita fläckarna i soldathistorien : En studie över blivande soldat- och båtsmansänkors liv under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Annie Norin; [2022]
  Nyckelord :Soldathistoria; soldathustru; 1800-talet; Himmeta; Förkärla;

  Sammanfattning : This essay deals with the lives of soldiers' widows in Himmeta parish in Västmanland and boatsmen's widows in Förkärla parish in Blekinge in the 19th century with the aim of highlighting these women. I chose these women from a parish register from 1871-1880. LÄS MER

 4. 4. Fattigvårdens lokala organisation under 1800- talet och 1900- talets början : En jämförande fallstudie kring Tjällmo i Östergötland

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carina Lindholm; [2022]
  Nyckelord :fattigvård; socken; kommunalnämnd; fattigmagasin; organisation; fattighus; ålderdomshem; liberal; förordning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Collecting the Environment : A Cultural and Aesthetic Historical Analysis of Mushroom Collecting in Sweden from the 19th century to the Present

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Nicole Miller; [2022]
  Nyckelord :Collecting; Mushrooms; Aesthetics; Environment; History; Sweden; Exhibitions; Natural History; Visual Culture; Fungi; Phenomenology; Ethnomycology; Mycorrhizal Metaphor; Mushroom Time; Collecting the Environment; Nature; Mushroom picking; foraging; aesthetic experience; Svampar; Natur; Sverige; Svamputställningar; visuell kultur;

  Sammanfattning : The aim of this project is to investigate a cultural history of mushroom collecting in Sweden from the 19th century to the present with a focus on connections between aesthetics and the environment.  Collecting is defined broadly as gathering, storing, and accumulating. LÄS MER