Sökning: "1808"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet 1808.

 1. 1. Vilka är "vi"? : En studie av banal nationalism i svenska dagstidningar från 1805

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Bille Sirén; [2019]
  Nyckelord :Banal nationalism; Michael Billig; Sverige; Finland; finska kriget 1808-1809; dagstidningar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser den svenska nationalismens uttrycksformer, så som de framgår av Stockholmstidningarna Dagligt Allehanda, Inrikes Tidningar och Stockholms Posten i mars 1805. Nationalismen undersöks huvudsakligen utifrån Michael Billigs teorier om banal nationalism, vilket syftar till oreflekterade, vardagliga attityder som skiljer mellan ”oss” och ”dem” och formar en nationell gemenskap. LÄS MER

 2. 2. Effekter av svält, krig och epidemi : En studie i överlevnadsanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Oscar Öhman; Alexander Boman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finska kriget mellan 1808 och 1809, nödåren under den senare delen av 1860-talet, samt spanska sjukan mellan 1918 och 1919 var händelser som fick katastrofala konsekvenser för befolkningen i Umeå- samt Skellefteåtrakterna. Denna studie har som syfte att undersöka vilken av dessa händelser som hade störst effekt på dödligheten bland invånarna i dessa områden. LÄS MER

 3. 3. Manlighet i krigets fält : En studie av manlighet inom officerskåren under finska kriget 1808 – 1809

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Murberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Otrogen läsning : Debatter om feminina publiker 1808-1815

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Camilla Wallin Bergström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gendered reading has a history of intense debate and negotiation. In this essay I will examine how feminine and masculine reading was construed in the early 19th century through three Swedish texts that all give a didactic, moral and instructive opinion about gendered reading. LÄS MER

 5. 5. Den planerade undervisningen om det finska kriget : En studie av hur gymnasielärare i Västerbotten och Österbotten planerar att undervisa om det finska kriget 1808-09

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Perry Nilsson; [2014]
  Nyckelord :historical culture; history didactics; the Finnish war 1808-09; upper secondary school; Västerbotten and Österbotten;

  Sammanfattning : This study examines how upper secondary school teachers in Västerbotten and Österbotten plan to teach about the Finnish War 1808-09. The study includes written interviews with nine teachers in Västerbotten and eight teachers in Österbotten, who have answered questions concerning school policy documents, content and didactic methods. LÄS MER