Sökning: "1837"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet 1837.

 1. 1. Riskfaktorer för ihållande ångest och depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Moa Landén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether stress, burnout, insomnia and functional somatic symptoms increase the risk of anxiety and depression to become long-term conditions. Data from the Västerbotten Environmental Health Study derived in three waves during 2010 through 2016 were used. LÄS MER

 2. 2. Böndernas märken. Bruket av bomärken i blekingska Väby 1677–1837

  L2-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Asger Wienberg; [2019]
  Nyckelord :Sverige; Blekinge; bomärken; initialer; allmoge; bönder; skiften; gård; läskunnighet; släkt; identitet; kultur; 1600-talet; 1700-talet; 1800-talet; tidigmodern tid; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar bruket av bomärken i byn Väby i Blekinge från sent 1600-tal till tidigt 1800-tal. Relativt få källor erbjuder direkta inblickar i den svenska allmogens kultur och identitet under äldre tider och stora delar av det bevarade källmaterialet är författade av ämbetsmän tillhörande överheten. LÄS MER

 3. 3. Utveckling eller konservatism? - Några nedslag i militära läkemedelslistor och farmakopéer med upptakt i Stormaktstiden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Herbertsson; [2018]
  Nyckelord :Farmaceut; militärfarmaci;

  Sammanfattning : Introduktion: Under den tidiga delen av Stormaktstiden används läkemedel från den örtbaserade (galenistiska) inriktningen. År 1663 bildas Collegium medicum och den första farmakopén ges ut 1686 Pharmacopoeia Holmiensis Galeno-chymica. Bergskollegiet bildas 1637, där framställs kemiska läkemedel (chymica). LÄS MER

 4. 4. Illuminating Inner Life : A Comparison of Virginia Woolf's To the Lighthouse and Arthur Schnitzler's Fräulein Else

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marie-Helen Rosalie Stahl; [2016]
  Nyckelord :Virginia Woolf; Arthur Schnitzler; Modernism; Stream of Consciousness; Empiricist Psychology;

  Sammanfattning : In the early 20th century, authors increasingly experimented with literary techniques striving towards two common aims: to illumine the inner life of their protagonists and to diverge from conventional forms of literary representations of reality. This shared endeavour was sparked by changes in society: industrialisation, developments in psychology, and the gradual decay of empires, such as the Victorian (1837–1901) and the Austro-Hungarian (1867–1918). LÄS MER

 5. 5. Re-Imagining the Victorian Woman: Female Representations in Four Neo-Victorian Novels from 1990 to 2010

  Master-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Guðrún Valdimarsdóttir; [2015]
  Nyckelord :optimism.; nostalgia; authorship; fictional autobiography; Women s writing; Sexuality; Morgan; Starling; Byatt; Waters; Women in fiction; Historical fiction; Fiction; Neo-Victorianism; Neo-Victorian; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Neo-Victorian literature is a subgenre of historical fiction that is set during the reign of Queen Victoria, from 1837 until 1901. There are divergent opinions on the emergence of the genre; however, the time frame established in this dissertation spans from 1990 until the present moment. LÄS MER