Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Utveckling eller konservatism? - Några nedslag i militära läkemedelslistor och farmakopéer med upptakt i Stormaktstiden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Herbertsson; [2018]
  Nyckelord :Farmaceut; militärfarmaci;

  Sammanfattning : Introduktion: Under den tidiga delen av Stormaktstiden används läkemedel från den örtbaserade (galenistiska) inriktningen. År 1663 bildas Collegium medicum och den första farmakopén ges ut 1686 Pharmacopoeia Holmiensis Galeno-chymica. Bergskollegiet bildas 1637, där framställs kemiska läkemedel (chymica). LÄS MER

 2. 2. Illuminating Inner Life : A Comparison of Virginia Woolf's To the Lighthouse and Arthur Schnitzler's Fräulein Else

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marie-Helen Rosalie Stahl; [2016]
  Nyckelord :Virginia Woolf; Arthur Schnitzler; Modernism; Stream of Consciousness; Empiricist Psychology;

  Sammanfattning : In the early 20th century, authors increasingly experimented with literary techniques striving towards two common aims: to illumine the inner life of their protagonists and to diverge from conventional forms of literary representations of reality. This shared endeavour was sparked by changes in society: industrialisation, developments in psychology, and the gradual decay of empires, such as the Victorian (1837–1901) and the Austro-Hungarian (1867–1918). LÄS MER

 3. 3. Re-Imagining the Victorian Woman: Female Representations in Four Neo-Victorian Novels from 1990 to 2010

  Master-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Guðrún Valdimarsdóttir; [2015]
  Nyckelord :optimism.; nostalgia; authorship; fictional autobiography; Women s writing; Sexuality; Morgan; Starling; Byatt; Waters; Women in fiction; Historical fiction; Fiction; Neo-Victorianism; Neo-Victorian; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Neo-Victorian literature is a subgenre of historical fiction that is set during the reign of Queen Victoria, from 1837 until 1901. There are divergent opinions on the emergence of the genre; however, the time frame established in this dissertation spans from 1990 until the present moment. LÄS MER

 4. 4. Vårdgivares attityder mot personer med beroendesjukdom i den somatiska vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Jonsson; Jennifer Stålhult; [2015]
  Nyckelord :Attityder; Beroendesjukdom; Alkoholberoende; Drogberoende; Vårdgivare;

  Sammanfattning : BakgrundBeroendesjukdomar är inom den somatiska vården ett främmande område, trots att beroende är en stor folkhälsoutmaning i Sverige. Beroendesjukdom kräver en komplex behandling och omvårdnad och kunskap är grundläggande för att kunna erbjuda adekvat vård. LÄS MER

 5. 5. Tre bagateller av William Walton : Allegro, Lento och Alla Cubana ur ”Five Bagatelles for Guitar”

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :David Håkansson; [2015]
  Nyckelord :Walton; Gitarr; Bagatelles;

  Sammanfattning : I detta konstnärliga arbete förklarar jag min instuderingsprocess och går igenom olika tekniska aspekter i ”Five Bagatelles for guitar” av W. Walton.I inledningen försöker jag ge en övergripande bakgrundshistoria till min relation med musik och speciellt gitarr. LÄS MER