Sökning: "1880s"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet 1880s.

 1. 1. Emigranterna från Sunnerbo härad : Emigrationen från Sunnerbo härads socknar under åren 1880-1889.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ronja Bergsjö; [2021]
  Nyckelord :Emigration; push-pull theory; sociological approach.; Utvandringen; emigration; push-pull teorin; sociologiskt betraktelsesätt;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the emigration from Sunnerbo district, whichis located in western Kronoberg county, during the 1880s. The goal is to find out whothe emigrants were and how and where they planned to emigrate. LÄS MER

 2. 2. "Du har förlorat dig i såsen" : En närläsning av pengarnas betydelse i Dagarna, dagarna, dagarna av Tone Schunnesson, satt i relation till Pengar av Viktoria Benedictsson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Agnes Branting; [2020]
  Nyckelord :consumption; money; gender; power; freedom; desire; feminism; Schunnesson; Benedictsson;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how themes in contemporary literature relate to themes in the literature from the Modern Breakthrough in Sweden. I examine the novel Dagarna, dagarna, dagarna by Tone Schunnesson by posing three questions: How does the novel portray the relations between consumption, gender, power, freedom and desire? How does the novel portray the relation between human relationships and money? What are the main character’s possibilities for freedom and independence? The analysis is related over time, to themes typical for the literature of The Swedish Modern Breakthrough in the 1880s, and more specifically to the novel Money by Victoria Benedictsson. LÄS MER

 3. 3. Fyrkar och röstlängder : Vem hade röstmakten i de graderade rösträttssystem som rådde i Sverige innan 1921?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lindberg Sofia; [2020]
  Nyckelord :history; democratization; municipal votes; 1880s; 1910s; voting right system; intersectionality; suffrage; disfranchisement;

  Sammanfattning : This study aims to describe the composition of people who held voting power in the municipality Växjö landsförsamling in the years 1882 and 1911. One system for the voting right was in place in 1882 and was replaced by a different system before 1911. LÄS MER

 4. 4. De subalterna biblioteken : Arbetarrörelsensbibliotek mellan folkbildning och folkupplysning

  Master-uppsats,

  Författare :Olof Risberg; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; folkbildning; folkrörelse; arbetarrörelsen; bibliotekshistoria; offentlighet; hegemoni; underifrånperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this master's thesis is to better understand the Swedish labour movement's independent libraries in the city of Malmö from the 1880's to the libraries' integration into the municipal library system, starting in 1927. In order to analyze and contextualize the workers' libraries I have used Habermas' theory of the public sphere together with Fraser's critique of Habermas as well as Gramsci's notion of hegemony. LÄS MER

 5. 5. Den besjälade naturen – naturpoesi och landskapsmåleri i 1890-talets Sverige. Symbolism och naturromantik hos Gustaf Fröding och prins Eugen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Birte Bruchmüller; [2017-01-27]
  Nyckelord :anti-naturalistisk; symbolism; naturromantik; sammanslagning av konstarter; naturmotiv i svensk 1890-talets konst; naturpoesi; landskapsmåleri; Gustaf Fröding; prins Eugen; franskinfluerad modernism; 1890-talets estetik i Sverige Frankrike; Verner von Heidenstams och Richard Berghs manifest;

  Sammanfattning : The following thesis deals with the motif of nature and landscape within Swedish poetry and visual arts in the 1890s. The aesthetic change at the end of the 1880s towards a style, which more and more sought the opposition to naturalism and realism, serves as the starting point in my thesis. LÄS MER