Sökning: "1887"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet 1887.

 1. 1. Från Högsby till "Amerikat" : En studie om Högsby sockens Amerika-migration 1887-1888

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Migration; massemigration; Högsby; Amerika;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to describe Högsby parish’s emigration to North America during the years 1887-1888 and to compare it with Sweden's emigration. Emigrants' numbers, age, gender, civil status and occupational distribution are examined. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång en trädgård : Om odlande vid Stora Karlsö fyrplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Emmy Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Green heritage; Stora Karlsö; lighthouse; historic garden; field inventory; cultivation; Grönt kulturarv; Stora Karlsö; fyrträdgård; fyrplats; trädgård; trädgårdshistoria; trädgårdsinventering; odling;

  Sammanfattning : Ön Stora Karlsö, belägen ca 15 km väster om Klintehamn, Gotland, har sedan länge varit skyddad för sina höga naturvärden. På ön finns en fyrplats från 1887 vars bebyggelse är statliga byggnadsminnen. Söder om fyrplatsen finns en gammal igenvuxen fyrträdgård vilken utgör föremål för fallstudie i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Det ej sagdas fulla utsagdhet : Poetikens och poesins konflikt i Gunnar Björlings verk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Carl-Wilhelm Siwers; [2017]
  Nyckelord :Gunnar Björling; poetik; poesi; motsägelse; språk; språkkritik; omedelbarhet;

  Sammanfattning : This essay deals with the conflict between poetics and poetry in the works of Fenno-Swedish poet Gunnar Björling (1887-1960). The first two parts discuss the conflict in itself, while the third and last part of the essay discusses the movement or change through the authorship as a whole, which can be seen as leading from poetics to the poetry advocated by the first. LÄS MER

 4. 4. Äro fängelser nödvändiga? : Socialistisk agitation och påverkan på det svenska rättssystemet 1880-1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :David Runbäck; [2015]
  Nyckelord :Kriminalpolitik; Fängelse; 1880; Arbetet; Arbetarrörelsen; Danielsson; Lagerberg;

  Sammanfattning : In this thesis, the author seeks to investigate the origin, development and consequenses of socialist critisismagainst prison policy and the legal system in Sweden during the last decades of the 19th century. It shows thatbefore the year of 1885 critisism against society was largely confined to the politically involved upper classes ofsociety. LÄS MER

 5. 5. Zur Kritik an bürgerlichen Familienwerten in Strindbergs Fadren und Hauptmanns Vor Sonnenaufgang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Tyska

  Författare :Sebastian Christner; [2015]
  Nyckelord :Literaturwissenschaft; Naturalismus; August Strindberg; Gerhart Hauptmann; Familienwerte; Bürgertum; Deutsch; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Margaret Thatcher soll einmal gesagt haben, es würde sie freuen, „viktorianische Werte“ abgesehen von der Heuchelei wiederzuherstellen und wieder einzuführen. In menschlicher Form werden jene Werte am bekanntesten auf damaligen Familienphotos verkörpert. LÄS MER