Sökning: "1890’s"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet 1890’s.

 1. 1. ”…sedan är fröken fri” Fosterfördrivning och maktens dimensioner: En diskursanalys av ett rättsmål i Malmö 1892

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petronella Rosenquist; [2019]
  Nyckelord :Criminal Abortion; Midwife; Power; 19th Century; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyses concepts of criminal abortions during the 1890s. The analysis is based on source material in a court case about illegal abortions that took place in Malmö in 1892, as well as in articles wish were published in the daily newspapers in connection with the same legal case. LÄS MER

 2. 2. Skolträdgården vid Bällefors skola – en trädgårdshistorisk undersökning med rekonstrueringsförslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Börjesson; [2018-05-16]
  Nyckelord :historical school gardens; garden conservation; historiska skolträdgårdar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 3. 3. Allegori och antikreception : En ikonografisk analys av nischskulpturerna på Stockholms slotts södra entréparti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Architecture; nishe sculpture; sculpture; the Abduction Group; the Hercules Group; Tessin; Foucquet; Carl XI; Carl XII; Arkitektur; nischskulptur; skulptur; Enleveringsgrupp; Herkulesgrupp; Tessin; Foucquet; Karl XI; Karl XII;

  Sammanfattning : This paper investigates the iconographical meaning of the niche sculptures at the south entrance of the Royal Palace in Stockholm. Two groups of four sculptures have been investigated. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av ventilationssystem i en skola : Behovsstyrd ventilation i fastigheten Eken i Karlstad kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefina Johansson; [2018]
  Nyckelord :ventilation; energieffektivisering; behovsstyrning;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads-och servicesektorn för nästan 40 % av den totala energianvändningen och därför har många byggnader behov av energieffektivisering. Arbetet utgår från Eken, en del av Karlbergsskolan i centrala Karlstad, som är en kulturmärkt byggnad från 1890-talet. LÄS MER

 5. 5. The Awakening of a Modern Self : Self-Discovery in Kate Chopin’s Novel The Awakening

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2018]
  Nyckelord :Kate Chopin; The Awakening; self-discovery; modern woman; individual self;

  Sammanfattning : This essay argues that The Awakening treats the 1890s “modern woman” that arose from feminist ideas and the women’s movement, challenging patriarchal society with an independent lifestyle. Following Ringe, this essay suggests that the novel has a purpose of showing the process and the development of the protagonist’s individual self. LÄS MER