Sökning: "1890’s"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet 1890’s.

 1. 1. ”En ung verkligen bättre herre aldrig är klädd på det viset” : Grilljannen som hot mot borgerliga manlighetsideal 1890–1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emma Flärd; [2020]
  Nyckelord :Grilljanne; dandy; fin-de-siècle; bourgeois masculinity; stereotype; boulevard newspaper; Grilljanne; dandy; dekadens; borgerlighet; manlighet; stereotyp; boulevardpress; fin-de-siècle;

  Sammanfattning : This is a study about the “grilljanne”, a type of young dandy in fin-de-siècle Stockholm. The “grilljanne” was known for his odd, flamboyant sense of style, his constant economic troubles, and his disruptive behaviour in public. LÄS MER

 2. 2. "Rabenmutter" oder liebevolle Unterstützerin? : Ausgewählte Mutterfiguren in Theodor Fontanes Effi Briest, Frau Jenny Treibel und Die Poggenpuhls im Vergleich

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Stella Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Theodor Fontane; Mütter bei Fontane; Mütter in Literatur; Theodor Fontane Frauenfiguren; Literatur 19. Jahrhundert; Effi Briest; Frau Jenny Treibel; Die Poggenpuhls; Mütter 19. Jahrhundert;

  Sammanfattning : This study analyzes the mother figures in Theodor Fontane novels Effi Briest, DiePoggenpuhls and Frau Jenny Treibel and the mothers` relation to their children. The mothersact differently from what modern society expects from mothers today. LÄS MER

 3. 3. ”…sedan är fröken fri” Fosterfördrivning och maktens dimensioner: En diskursanalys av ett rättsmål i Malmö 1892

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petronella Rosenquist; [2019]
  Nyckelord :Criminal Abortion; Midwife; Power; 19th Century; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyses concepts of criminal abortions during the 1890s. The analysis is based on source material in a court case about illegal abortions that took place in Malmö in 1892, as well as in articles wish were published in the daily newspapers in connection with the same legal case. LÄS MER

 4. 4. Skolträdgården vid Bällefors skola – en trädgårdshistorisk undersökning med rekonstrueringsförslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Börjesson; [2018-05-16]
  Nyckelord :historical school gardens; garden conservation; historiska skolträdgårdar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 5. 5. Allegori och antikreception : En ikonografisk analys av nischskulpturerna på Stockholms slotts södra entréparti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Architecture; nishe sculpture; sculpture; the Abduction Group; the Hercules Group; Tessin; Foucquet; Carl XI; Carl XII; Arkitektur; nischskulptur; skulptur; Enleveringsgrupp; Herkulesgrupp; Tessin; Foucquet; Karl XI; Karl XII;

  Sammanfattning : This paper investigates the iconographical meaning of the niche sculptures at the south entrance of the Royal Palace in Stockholm. Two groups of four sculptures have been investigated. LÄS MER