Sökning: "1900 kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden 1900 kvinnor.

 1. 1. Den ojämna fördelningens konsekvenser : En kvalitativ studie om sambandet mellan obetalt arbete, förvärvsarbete och stress

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madeleine Nordström; Irene Uddén; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; obetalt arbete; omsorg av barn; arbetsliv; stress; dubbelarbete;

  Sammanfattning : Under den senare halvan av 1900-talet och fram till idag har kvinnors möjlighet att delta i arbetslivet ökat markant i Sverige. Till stor del har detta skett med anledning av de olika reformer som införts gällande föräldraförsäkring samt satsning på barnomsorg. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor som aktörer i läromedel för historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :Makt; Genus; Jämställdhet; Läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur läromedel i historia för grundskolans senare del belyser kvinnliga aktörer. I undersökningen har jag gjort en innehållsanalys med fokus på namngivna kvinnor och deras samhällspositioner i två läromedel. Ett av läromedlen är en tryckt bok. LÄS MER

 3. 3. Äldre kvinnors upplevelse av sexualitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessika Stensgaard; Maria Björnström; [2019]
  Nyckelord :Ageism; Attitude; Elderly; Sexuality; Women; Ageism; Attityd; Kvinnor; Sexualitet; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mängden äldre ökar i befolkningen. Av dessa är många äldre kvinnor på grund av deras högre genomsnittlig livslängd. Relationer förändras med en högre ålder och de sociala förutsättningar som finns. Sexuella revolutionen under 1900-talet har påverkat deras liv och möjligheter till fri sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Palmolja - en gömd bov? : En enkätundersökning om konsumenters miljömedvetenhet och deras kunskap om palmolja i livsmedel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Thea Rosén Sjökvist; [2019]
  Nyckelord :Consumption; knowledge; environmental awareness; palm oil; food; sustainability; Konsumtion; kunskap; miljömedvetenhet; palmolja; mat; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1900-talet har jordbruket genomgått stora förändringar. Det har lett till att mycket av den mat som produceras idag inte är hållbar att konsumera. Oljepalmen är en gröda vars produktion ökat avsevärt de senaste åren och som har stor negativ påverkan på ekosystemen. LÄS MER

 5. 5. Tjänarinnornas berättelser : En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Jennifer Ögren; [2019]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; cultural criticism; intertextuality; Tjänarinnans berättelse; intertextualitet; dialogicitet; kulturorienterad bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Margaret Atwoods dystopiska roman Tjänarinnans berättelse (The Handmaid’s Tale) från år 1985 fick åter uppmärksamhet år 2017 när teveseriens första säsong, baserad på romanen, hade premiär. I berättelsen skildras tjänarinnan Offreds liv i republiken Gilead, före detta USA, där infertilitet är ett av de stora problemen. LÄS MER