Sökning: "1900 kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden 1900 kvinnor.

 1. 1. Nyeds-Hedås 1880-1910 : En bystudie

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Märta Löfgren; [2020]
  Nyckelord :bystudie; nyeds-hedås; hedås; värmland; by; fallstudie; demografi; demografisk undersökning; bebyggelse;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om byn Nyeds-Hedås. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka demografiska förändringar i byn under perioden 1880-1910: hur Hedås befolkningsstorlek, befolkningssammansättning och näringsliv förändrats under tidsperioden samt vilka förändringar som kan kopplas till de stora samhällsförändringar som skett i Sverige som helhet. LÄS MER

 2. 2. Principen om barnets bästa – från Barnets århundrade till Barnkonventionen : En rättshistorisk studie av principens ursprung och betydelse i familjerättsliga mål om barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Lysell; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; barnets bästa; vårdnad; boende; umgänge;

  Sammanfattning : This essay investigates the meaning and content of the principle of the best interests of the child from a legal historical perspective. Primarily, the meaning of the principle is discussed on the basis of housing, social interaction and care, where the best interests of the child must be decisive in every decision regarding children according to Chapter 6. LÄS MER

 3. 3. Hembiträdet: individ ellerprojektionsyta? : Mentalitet, identitet, genus, klass ochskötsamhet i tidningsartiklar av och omhembiträden i det tidiga 1900-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Johan Grönmark; [2020]
  Nyckelord :Hembiträde; husmoder; mentalitet; identitet; klass; genus; intersektionalitet; patriarkalism; heder; skötsamhet; arbetarrörelsen; fackförening; arbete; hushåll; Stockholm; 1900-tal; emotionellt arbete; egensinnighet; tidskrifter;

  Sammanfattning : Uppsatsens handlar om debatten om problemen med hembiträdena och hur situationen skulle förbättras i början av 1900-talet. Källmaterialet är Stockholms tjänarinneförenings medlemstidning Tjänarinnebladet samt tidskrifterna Idun och Dagny. LÄS MER

 4. 4. Karlskoga fruntimmersförening: Filantropin, en väg till makt? : En uppsats om Karlskoga fruntimmersförening 1886-1907

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Women s association; Karlskoga; gender contract; gender; 19th century; 20th century; Kvinnoförening; Karlskoga; genuskontrakt; genus; 1800-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet började breda ut sig. LÄS MER

 5. 5. Den äldre kvinnans sexualitet : framställningar av äldre kvinnors sexualitet i populärmedicin kring sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jona Zart; [2020]
  Nyckelord :queerteori; begärets modernisering; sexualitetshistoria; klimakteriet; äldre kvinnor;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker framställningen av äldre kvinnors sexualitet i populärmedicinsk litteratur i relation till begärets modernisering kring sekelskiftet 1900. Kring sekelskiftet 1900 separerades könsdriften från fortplantning och denna separation har beskrivits som begärets modernisering i relation till den undersöks hur äldre kvinnors sexualitet framställs, vilka normer kring deras sexualitet som framkommer, vilken bild av den äldre kvinnan konstrueras, och hur den konstrueras. LÄS MER