Sökning: "1900-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet 1900-tal.

 1. 1. Svart eller vitt? : Svenska religionsläroböckers framställning av inhemska afrikanska religioner under 1900 och 2000-talet ur ett orientalistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :religion; afrikansk inhemsk religion; orientalism; läroböcker.;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka att undersöka hur inhemska afrikanska religioner har framställts i svenska religionsläroböcker från 1907 början till 2013, samt studera utvecklingen av denna gestaltning. Studien har vidare syftat till att diskutera dessa eventuella förändringar med utgångspunkt i Edward Saids Orientalism. LÄS MER

 2. 2. KOMMUNICERING FÖR ALLA : om kommunicering inom LSS för de med utvecklingsstörning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Lind; [2021]
  Nyckelord :Utvecklingsstörning; Intellektuell funktionsnedsättning; Myndighetsbeslut; Kommunicering; LSS;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur väl de med utvecklingsstörning tillgodogör sig den kommunicering som skickas ut vid LSS-beslut. Efter inledningen presenteras utvecklingsstörning, vad det kan innebära för individen samt bedömningskriterier för utvecklingsstörning. LÄS MER

 3. 3. Istället verka de ofta skadligt och förråande : Kunskapsanspråk gällande behovet av förhandsgranskning av film under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Odhammar; [2021]
  Nyckelord :film censorship; knowledge claim; moral assumption; knowledge legitimacy; youth development; parliamentary motion; film media;

  Sammanfattning : During the beginning of the cinema media era around the turn of 20th century, a debate prevailed in Sweden about the film’s harmful and negative moral impact on children and young people. This study aims to investigate the debaters’ knowledge claims regarding a preview of a publicly shown film and if it is related to their morality. LÄS MER

 4. 4. Evolution eller fenomen? : En diskursanalys av nordisk religionsvetenskap under tidigt 1900-tal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Karl Thisell; [2021]
  Nyckelord :animism; diskursanalys; Geo Widengren; religionshistoria; mana; François Hartog;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the transformation of the concepts of religion and history between historians of religion Rafael Karsten, Nathan Söderblom, and Geo Widengren. Through the lens of Michel Foucault’s discourse analysis, as interpreted by Gilles Deleuze, Widengrens critique of the Karsten and Söderblom reveals an epistemological rupture between an evolutionist and a phenomenological discourse of religion. LÄS MER

 5. 5. Släkten följa släktens gång? : överlåtelser, familjestrategier och jordnaturer i Lilla Beddinge och Lilla Jordberga 1815-1915

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Erica Allison; [2021]
  Nyckelord :bonde; åbo; överlåtelser; jordnaturer; arv; byte; ägarskap; 1800-tal; 1900-tal; socialhistoria; familjestrategi; husförhörslängder; mantalslängder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I det här arbetet har överlåtelser i två byar, Lilla Beddinge och Lilla Jordberga i Trelleborgs kommun, undersökts. Undersökningen har utgått ifrån huvudsakligen husförhörslängder som material och överlåtelserna har sammanställts utifrån typ av överlåtelse; arv, konservering eller byte utom familjen. LÄS MER