Sökning: "1903"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet 1903.

 1. 1. Friheten i flödet : En studie av nuflöde och frihet i Henri Bergsons filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tuija Roberntz; [2020]
  Nyckelord :Henri Bergson; duration; intuition; freedom; rythm; chance; Henri Bergson; nuflöde; intuition; frihet; rytm; chans;

  Sammanfattning : Ett av nyckelbegreppen i Henri Bergson filosofi är Nuflödet. Bergson använder nuflödet för att beskriva hur varat i tiden är konstituerat som rörligt. LÄS MER

 2. 2. Swedish FES-related policy : integration of national objectives and factors affecting local actors’ policy respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Gebre-Medhin; [2020]
  Nyckelord :conflict-management; decision-making support; forest ecosystem services; forest policy; policy implementation; policy integration; Sweden; beslutsfattande; konflikthantering; policyimplementering; skogliga ekosystemtjänster; skogspolitik; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 3. 3. Att vara sekulär: Flykten från statsreligion : En studie om en sekulariseringsprocess i Gustavi församling under åren 1860-1903

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Thornfält; [2020]
  Nyckelord :secularization; revival movements; secularization process; religion; state religion; sekularisering; väckelserörelser; sekulariseringsprocess; religion; statsreligion;

  Sammanfattning : Secularization is an ambiguous concept. An important part of the Swedes' self-understanding is about a larger secularization process that forms the basis of Swedish society. The link between revival movements and secularization indicates a paradoxical relationship, since "revival" may have meant religious renewal; repentance or spiritual awakening. LÄS MER

 4. 4. Jordmån för rösträtt : – lokal rösträttskamp med nationella förtecken, Umeå FKPR 1903-1921

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Ellen Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig rösträtt; organisering; handlingsutrymme; klass; kön; lokalt; Umeå; rösträtt;

  Sammanfattning : The women who fought for suffrage during the turn of the century were opposing many of the current conceptions about how women were supposed to act, primarily in the sense that they were active, had agency and created their own space to maneuver. Most research on the suffrage movement in Sweden has focused on the central organization and not on the local grassroots movements. LÄS MER

 5. 5. ”Död åt klass-samhället!” : Moral och retorik i Socialdemokratiska Arbetarepartiets ungdomsförbund 1903–1907

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Sakarias Olsson; [2020]
  Nyckelord :ungsocialister; ungdemokrater; SAP; anarkist; anarkism; anarkistfrågan; moral; retorik; socialdemokrati; sveriges socialdemokratiska arbetareparti;

  Sammanfattning : This study analyzes the moral dimensions of the polemic rhetorics between the two youth organizations tied to Sweden’s Social Democratic Party in the years 1903–1907, ungsocialisterna, the Young Socialists and ungdemokraterna. the Young Democrats. LÄS MER