Sökning: "1930’s"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet 1930’s.

 1. 1. Betryckta människor : Hur Ivar Lo-Johansson beskriver könssjukdomarna i Kungsgatan och hur detta mottas i pressen hösten 1935

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ernst Rydén; [2019]
  Nyckelord :Ivar Lo-Johansson; Kungsgatan; gonorrhea; syphilis; venereal diseases; prostitution; 1930s; critical reception; Stockholm; Ivar Lo-Johansson; Kungsgatan; gonorré; syfilis; könssjukdomar; prostitution; 1930-talet; reception; Stockholm;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur den svenska arbetarförfattaren Ivar Lo-Johansson (1901–1990) beskriver könssjukdomar i romanen Kungsgatan (1935). Lo-Johansson smittades själv av gonorré i början av 1930-talet och kände därför som författare att han hade ett syfte att göra detta ämne lite mindre tabu. LÄS MER

 2. 2. Eugenics and bodily discipline in the Scandinavian welfare state: a genealogy of gendered othering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Yagmur Yilmaz; [2019]
  Nyckelord :Scandinavian history; eugenics; gendered othering; eugenic sterilization; welfare state; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a genealogy of the gendered othering practices that emerged through and within the implementation of eugenic policies in the Scandinavian welfare states, namely Denmark, Norway, and Sweden. Between the early 1930s and 1970s, tens of thousands of people were sterilized and institutionalized in Scandinavia for various purposes, and a vast majority of these people were “feebleminded,” “immoral,” “vagrant,” “antisocial” or “weak” women whose fertility constituted a threat to the quality of the “national stock. LÄS MER

 3. 3. Hel, halv eller kvart? : En kritisk diskursanalys om vilka egenskaper, beteenden och utseenden som tillskrevs resande i Jönköping under 1930- och 1940-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anton Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Resande; tattare; kritisk diskursanalys; orientalism; etnicitet; ras;

  Sammanfattning : Denna studie berör hur Fattigvårdsstyrelsens föreställningar om resande tog sig i uttryck i Tattarutredningen. Materialet består av Tattarutredningen och 36 monografier, ett opublicerat underlag till utredningen, som alla är inhämtade från Arkivhuset i Jönköping. LÄS MER

 4. 4. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Salisbury; [2019]
  Nyckelord :Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Sammanfattning : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. LÄS MER

 5. 5. Fotboll i Textilstaden : En studie kring IF Elfsborgs väg genom ett tufft men framgångsrikt 1930-tal

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Fridén; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Kulturhistoria; Lokalhistoria; Borås; Arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to study IF Elfsborgs way through the economic hardships of the 1930s, a decade known as the clubs most successful. Basically, the focus has been to emphasize the decisions made by the club during this period in contrast to its surroundings and swedish society as a whole. LÄS MER