Sökning: "1936-1947"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 1936-1947.

  1. 1. "Suprarne di är som fånar allihopa!" : En kvantitativ socialgeografisk studie över fylleriförseelser i Ljungby stad 1936-1947.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Josefin Nygren Kristoffersson; [2013]
    Nyckelord :Ljungby; drunkenness; alcohol; drunkenness offenses; drunkenness offense; socio-geography; 1936-1947; Småland; local history; alcoholstudies; Ljungby; fylleri; alkohol; fylleriförseelse; fylleriförseelser; sociogeografi; 1936-1947; Småland; lokalhistoria;

    Sammanfattning : The aim of this study was to explore the social background of the people convicted of drunkenness offence in the town of Ljungby between 1936 and 1947. Drunkenness offense was sentenced to those found drunk in public but also societys attempt to control the s subclass. LÄS MER