Sökning: "1960-talet."

Visar resultat 1 - 5 av 499 uppsatser innehållade ordet 1960-talet..

 1. 1. Art Nouveau on acid : Om interaktionen mellan psykedeliska rockaffischer från 1960-talet och det sena 1800-talets Art Nouveau

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Ingemarsson; [2022]
  Nyckelord :Art history; countreculture; Art Nouveau; psychedelic; performativity; poster; symbolism; secessionsstyle; grafic design; Alphonse Mucha; Wes Wilson;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how psychedelic posters from the 1960’s relate to postersfrom the late 19th century Art Nouveau, and how their similarities and differences are expressed in imagery and experience. The method applied is Peter Gillgrens theory about performativity, which is how we interpret art based on its experience, and Margaretha Rossholm Lagerlöf's theory about how to interpret imagery. LÄS MER

 2. 2. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thomasine Eriksson; [2022]
  Nyckelord :trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. LÄS MER

 3. 3. Positive welfare indicators of the domestic pig (Sus scrofa domesticus), a review : Which of the indicators are being used for the on-farm evaluation of pig’s positive welfare?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Papageorgiou; [2022]
  Nyckelord :Pig; Sus scrofa domesticus; positive welfare; positive welfare indicator; positive welfare assessment; play; social affiliative behaviors; vocalizations; Welfare Quality protocol for pigs;

  Sammanfattning : Since the 1960s the focus of animal welfare has been mainly on the negative aspects of welfare and on minimizing and alleviating these negatives. Lately, the focus has been not only on the negative features of welfare that should be kept above a minimum standard, but also on the positive ones that should be enforced. LÄS MER

 4. 4. Feministisk tolkning som ett bidrag till interreligiösa möten? : Undersökning av Hagar som litterär gestalt i Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anna Lagerman; [2022]
  Nyckelord :Old Testament; Genesis; Hagar; Ishmael; Patriarcal story; Ancestral story; Gamla Testamentet; Genesis; Hagar; Ishmael; Patriarkberättelsen; Förfädersberättelsen;

  Sammanfattning : The theory and method I use in this essay is literary and feministic text critique, to discover the story of Genesis 16 anew. Earlier research in this field has studied Genesis within traditional exegesis since the 19th century and within feministic exegesis since the 1960s. This essay has three main parts. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar på bostadsmarknaden : En metastudie om unga vuxnas förutsättningar på bostadsmarknaden med startlån som alternativ lösning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Karacic; [2022]
  Nyckelord :Youngsters; starting loan; FA-regions; condominium; tenancy; Ungdomar; startlån; FA-regioner; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oavsett ägandeform är det idag en utmaning för unga vuxna att lämna föräldrahemmet.Detta är resultatet av en icke fungerande bostadsmarknad som förvisso genomgått stora förändringarsedan införandet av bostadsrätt som ägandeform. LÄS MER