Sökning: "1966"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet 1966.

 1. 1. Security Transaction Taxes and Long-Term Volatility

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Guillem Ventura I Gabarró; [2021]
  Nyckelord :Securities tax; financial transaction tax; volatility; financial market; Tobin tax;

  Sammanfattning : The impact of Security Transaction Taxes (STTs) on the financial market has been studied by authors for decades, showing mixed results between positive, negative, or insignificant relations between STTs and financial volatility. This thesis adds a new approach to previous studies by taking an innovative long-term approach to the topic, analysing the effect of both the New York State STT (1905 – 1981) and the United States STT (1914 – 1966) on volatility in the New York Stock Exchange (NYSE) and NASDAQ as measured by the S&P500 Index. LÄS MER

 2. 2. Tensta kommunhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Beatrice Selander; [2021]
  Nyckelord :Tensta; kommunhus; glasfasad; takpark; rund;

  Sammanfattning : Tensta är en del av miljonprogrammet och byggdes 1966-1972. Några karaktäristiska drag för Tensta är: prefabricerade betongelement, brutalistiska byggnadsideal samt en gatustruktur baserad på ett rakt rutnätssystem. LÄS MER

 3. 3. Sverige som asylland – varför just Sverige? : En intervjustudie om en asylsökandes val av asylland utifrån push- och pullteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Franca; [2021]
  Nyckelord :Asylsökande; invandrare; mottagarland; ursprungsland; push- och pullteorin; Syrien; Afghanistan;

  Sammanfattning : This research aims to analyze an asylum seeker's choice of asylum country and why Sweden inparticular. The study is based on Professor Lee's (1966) push- and pulltheory and the questionson which the study is based are "what impact do push and pull factors have on the choice ofrecipient country?" and "are there differences between asylum seekers from Syria andAfghanistan when choosing a recipient country?" The method used is an interview study, morespecifically semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Black Power, En beskrivande idéanalys av Kwame Tures (Stokely Carmichaels) konceptualisering av mänskliga rättigheter i talet vid University of California, Berkeley 1966

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Ahnlide; [2021]
  Nyckelord :Black Power Speech; Kwame Ture; Stokely Carmichael; Human rights; Civil rights; Law and Political Science; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en beskrivande idéanalys som syftar till att undersöka hur aktivisten Kwame Ture, även känd som Stokely Carmichael, uttrycker sin förståelse för mänskliga rättigheter som idé och koncept i det berömda tal Ture höll på Berkeley 1966. I uppsatsen beskrivs och analyseras talet med hjälp av Hannah Arendts kritiska rättighetsteori och Brian Orends teoretiska ramverk om mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Have you "bean" thinking about us? : A Policy Analysis on How the Seed Production System of Small-Scale Farmers in Ladakh Are Recognised in Indian National Seed Policies.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sonja Markovic; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Small-scale farmers; Hybrid seeds; Post-structural policy analysis; Seed sovereignty; WPR;

  Sammanfattning : The aim of this study is twofold; To analyse and understand how well small-scale farmers seed production system from i.e Ladakh, India have been recognised in the 1966 seed policy bill and compare it with the newly released 2019 seed policy draft as well as examining potential effects if the draft is enacted. LÄS MER