Sökning: "1970-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet 1970-tal.

 1. 1. Skolans stora rum : Undersökning av skolor från tre arkitektoniska tidsåldrar och deras samlingssalar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rut Öhrn; [2022]
  Nyckelord :Skolor; arkitektur; Inge Mette Kirkeby; samlingssalar; funktion; aula; skolarkitektur.;

  Sammanfattning : Institutionen för kultur och estetik. Konstvetenskap. 106 91 Stockholms Universitet Handledare: Jeff Werner Titel och undertitel: Skolans stora rum: Undersökning av skolor från tre arkitektoniska tidsåldrar och deras samlingssalar Författare: Rut Öhrn  Kontaktuppgifter till författaren: [email protected] LÄS MER

 2. 2. De ungas sexuella frigörelse : Maj-Briht Bergström-Walans sexualuppfostran i statlig utredning, läromedel och Kamratposten 1965–1975

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Vikner Elin; [2022]
  Nyckelord :Maj-Briht Bergström-Walan; 1970-tal; barn och unga; frigörelse; sexualuppfostran; statlig utredning; läromedel; Kamratposten;

  Sammanfattning : Under 1970-talet genomgick Sverige något som kan kallas för emotionell frigörelse, vilket också kom att innefatta människors sexualliv. Att forma en medveten, ansvarsfull, och känslosam samhällsmedborgare skulle i det stora loppet gynna demokratin. LÄS MER

 3. 3. Flygfotografi som historisk källa: en fallstudie av köksväxtodlingens förekomst och utveckling i villaträdgårdar i Mariestad år 1961 och 1976

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nora Curtis; [2021-06-21]
  Nyckelord :flygfotografi; köksväxtodling; grönsaksodling; villaträdgårdar; 1960-tal; 1970-tal; aerial photography; kitchen gardening; vegetable gardening; residential gardens; 1960s; 1970s;

  Sammanfattning : Utilising aerial photography as a source material, this case study of image analysis examins the occurrence, appearance and development of kitchen gardening in residential garden sites in Mariestad in Sweden between the years 1961 and 1976. The aim of the thesis is to investigate the potential and limitations of aerial photography as a historical source, while simultaneously accumulating knowledge of kitchen gardening in residential plots. LÄS MER

 4. 4. “Det är inte gulligt att barn behöver kämpa för sin rätt till framtida civilisation och överlevnad” : En kvalitativ studie om miljöaktivism och dess uttryck.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Mellkvist; [2021]
  Nyckelord :Miljöaktivism; uttryck; miljörättvisa; framing;

  Sammanfattning : Miljödebatten har blivit en global fråga som i dagens samhälle är oundviklig att inte ta del av. Redan under Sveriges 1960-tal och 1970-tal började människor engagera sig aktivt för att bedriva samhällsförändring i syfte att bevara miljön. LÄS MER

 5. 5. Uppsala stadsomvandling : Omvandlingsprojekts effekt på stadsmiljön ur ett urbanmorfologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linn Frisell Cramfelt; [2021]
  Nyckelord :urban morphology; urban transformation; transformation projects; Uppsala; urbanmorfologi; stadsomvandling; omvandlingsprojekt; Uppsala;

  Sammanfattning : Examensarbetets huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur stora omvandlingsprojekt påverkar en stadsmiljös karaktär. Detta har utförts genom en fallstudie av Uppsala, en stad i en av den mest expansiva tillväxtområdena i Europa. Det tillhör ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på hållbara stadsdelar och städer. LÄS MER