Sökning: "1970s"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet 1970s.

 1. 1. Socialdemokratin och kapitalismen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jesper Eneroth; [2020-01-28]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Kapitalism; Ideologi; Partiprogram; Socialism;

  Sammanfattning : The Swedish Social Democratic Party (SAP) has been the most influential political party in Sweden during the 20th century. This study investigates the changes in social democratic ideology by analysing the party programs, between the periods of 1975 to 2020, and by interviewing the people who wrote the programs. LÄS MER

 2. 2. Skötsamma Egnahemsägare : Bruksideal och paternalism i Hagfors Egnahemsförening 1935–1970

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Bruksideal; Paternalism; Egnahem; Hagfors;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to research the homestead movement in Hagfors during the period 1935 to 1970. The work is based on the worker’s ideals such as the ideal of good character. That is – the model of being a sober, well behaved, educated person, which spread in the working class in Sweden during the end of the 19th century. LÄS MER

 3. 3. "Fru och barn och radhus kan du ha själv" : Om 1970-talet, jämlikheten och kärleksförhållandet i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Moa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Maken; Gun-Britt Sundström; 1970-talet; andra vågens feminism; heterosexuella relationer; kärleksförhållande; medvetandegöring;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8. LÄS MER

 4. 4. How does foreign aid associate to the economic growth in Tanzania?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Danayt Mogos; Amena Abdelhafiz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Foreign aid’s effect in developing economies has been a discussed topic for decades. Many scholars have been debating on whether foreign aid increases or decreases economic growth in the recipient country. Yet, this debate may never be put to rest as the conclusions may vary depending on the study. LÄS MER

 5. 5. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sandra Pettersson; Petter Rönneland; [2019]
  Nyckelord :herbicider; ekopark; fenoxisyror; flygbesprutning; skogshistoria; lövträd;

  Sammanfattning : I början av 1940-talet utvecklades en ny typ av effektiva ogräsdödande kemikalier, så kallade hormonderivat. Dessa hormonderivat, som är en typ av herbicider kom att användes för att bekämpa lövvegetation inom skogsbruket i Sverige. LÄS MER