Sökning: "1970s"

Visar resultat 1 - 5 av 734 uppsatser innehållade ordet 1970s.

 1. 1. THE ROLE OF DIPLOMATIC SPOUSES: A BOURDIEUSIAN EXPLORATION Expectations and restrictions of contemporary diplomatic spouses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Sjöberg; [2024-02-15]
  Nyckelord :Diplomacy; diplomatic spouse; Bourdieu; patriarchy;

  Sammanfattning : Ever since the 19th century women who marries diplomats has taken on the role of a diplomatic wife. The wives were responsible for entertaining and creating a welcoming atmosphere. It was such an essential role of diplomacy that they had courses and manuals on how to conduct themselves and how to arrange flowers and seating charts. LÄS MER

 2. 2. “The sorrows, the losses, the Troubles, the sadnesses”: En analys av gestaltningen av våld i Eoin McNamees Resurrection man och Anna Burns Milkman

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Johanna Kaspersson; [2024]
  Nyckelord :våld; Nordirland; Anna Burns; Eoin McNamee; The Troubles; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis examines and analyses how violence is portrayed in two literary works, Eoin McNamee's Resurrection man and Anna Burn's Milkman, both set in Northern Ireland during the 1970s. The analysis is based on a close reading of the novels and show how different categories of violence is portrayed. LÄS MER

 3. 3. Svenska företags gömda bildspråk : En studie om representation och gestaltning mellan könen på svenska företags ”om oss”-sidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linnéa Mellbin; Engström Annie; [2024]
  Nyckelord :Framing theory; representation theory; gender theory; gender stereotypes; Roland Barthes mythologies; mixed methods; content analysis; webpages; Swedish corporations;

  Sammanfattning : Women are generally underrepresented in media and have historically been degraded to stereotypical roles in media content. Sweden is a country that has actively worked with equality between the genders since the 1970s. The country's progress in equality piqued the scientists interest in the extent of gender stereotypes in Swedish media content. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av rustrelavirus hos katter med vingelsjuka : en immunohistokemisk undersökning av arkiverat material från de senaste fem decennierna

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Thilén; [2024]
  Nyckelord :katt; vingelsjuka; rustrelavirus; icke-suppurativ meningoencefalomyelit; Sverige;

  Sammanfattning : Vingelsjuka hos katt är en allvarlig neurologisk sjukdom som ofta har dödlig utgång. Sjukdomen har rapporterats i Sverige sedan början av 1970-talet, huvudsakligen i området runt Mälaren. LÄS MER

 5. 5. ECT: smärtfri procedur eller barbarisk behandling : En historisk studie om ECT i svensk media mellan 1938 och 1989

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellie Englund; [2024]
  Nyckelord :electroconvulsive therapy; ECT; media; history; portrayal; elektrokonvulsiv terapi; ECT; media; historia; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur elektrokonvulsiv terapi (ECT) har gestaltats i de fyra svenska tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet mellan åren 1938 och 1989. Detta för att analysera om medias gestaltning av ECT kan ha bidragit till stigmatiseringen av behandlingen och att behandlingen fick ett dåligt rykte under 1960- och 1970-talen och på så vis kan ha påverkat den allmänna opinionen. LÄS MER