Sökning: "1973"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet 1973.

 1. 1. "Maktens musik, Svensktoppens och hitlistornas eländiga dravel". Om progg, kommersiell musik och hegemoni i Musikens Makt 1973-1977

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Björn Hedenvind; [2019-08-07]
  Nyckelord :kultur; Musikens Makt; proggrörelsen; kommersiell kultur; Raymond Williams; hegemoni;

  Sammanfattning : This essay examines the Swedish magazine Musikens Makt (The Power of Music) between the years of 1973 and 1977. This magazine was the dominant pop-music magazine during the 70s, and defined itself as a nexus for the so-called ”progressive movement” in Sweden. LÄS MER

 2. 2. De bortglömda trädgårdarna. Järnvägsplanteringar längs Karlsborgsbanan under 100 år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fiona Trainor; [2019-04-15]
  Nyckelord :Green cultural heritage; railway park; station garden; garden inventory; järnvägsparker;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 3. 3. Laken i vänern – Populationsutveckling och potentiella påverkansfaktorer : Jämförande analyser av material från perioden 1973-2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Hannes Byström Mollstedt; [2019]
  Nyckelord :Lake; Vänern; Fisk;

  Sammanfattning : The burbot (Lota lota, Linnaeus 1758) is a benthic and predatory cod-relative that only occurs in fresh- and brackish water around the northern hemisphere. It has long been a common catch in Swedish lakes and rivers, but the species has seen a decline by over 20% since the mid 1980’s. LÄS MER

 4. 4. Wayne p. Hughes och Geoffrey till : en teoriprövande fallstudie på Yom Kippur-kriget 1973

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Garström; [2019]
  Nyckelord :sjökrigföring; strategi; taktik; Wayne P Huges; geoffrey Till;

  Sammanfattning : In the current research, the factors of success and foundational principles of war are vaguely described; this is in spite of their prominent occurrence in military doctrines. There seems to be a lack of empirical evidence underpinning the theories of Wayne P. LÄS MER

 5. 5. Place, youth and memory as resistance : An ethnographic case study of discussions about impunity at Londres 38,espacio de memorias

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Mattiasson Nazar; [2019]
  Nyckelord :Chile; Impunity; Collective Memory; Ethnography; Discourse Analysis; Chile; Straffrihet; Kollektivt minne; Etnografi; Diskursanalys;

  Sammanfattning : ” You don’t talk about politics or football around the dining table” is a Chilean expression that well describes how the dictatorship (1973–1990) is attached to the societal soul, with people’s diversifiedrelationships to its legacy. For the outside world, Chile is a thriving democracy that got out of Pinochet’s iron grip, but for many Chileans, the transition to democracy has excluded demands for justice and a real influence. LÄS MER