Sökning: "1978 och Diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden 1978 och Diskursanalys.

 1. 1. Konstruktioner av det nationella : En utställningsanalys av Finsk bild på Liljevalchs konsthall 1977–1978

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Paulina Immonen; [2021]
  Nyckelord :cultural cold war; cultural diplomacy; Finland; Sweden; Scandinavia; Mieke Bal; 1970 s; art exhibition analysis; Liljevalchs; discourse analysis; Finnish artists; taidenäyttely; suomalainen taide; 1970-luku; Suomen taiteilijaseura; taidekritiikki; Mieke Bal; Liljevalchsin taidehalli; edustusnäyttely; Maaretta Jaukkuri; kulttuurivaihto; taidepolitiikka; utställningsanalys; Mieke Bal; Skandinavien; Finland; Sverige; konstkritik; nationell konsttolkning; 1970-tal; Liljevalchs konsthall; representationsutställning; kulturell diplomati; konstpolitik; kulturekonomi; diskursanalys; konstbegrepp; konsttolkning; konstutbyte;

  Sammanfattning : By examining the art exhibition Finsk bild (Finnish picture) that was held at Liljevalchs art gallery in Stockholm 1977-78, the aim of the essay is to investigate and highlight the discrepancy between the intention of the exhibition and how it was perceived by the critics. In the aftermath of the exhibition there were discussions about why the critics were so harsh, and also the way the critics described the art and artists in terms of the national has been questioned in recent years. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig ejakulation – ett omdebatterat fenomen. En genealogisk diskursanalys

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maja Nilsson; Sigrid Wulcan; [2019]
  Nyckelord :diskurs; genealogi; kunskap; kvinnlig ejakulation; kvinnlig sexualitet; makt; squirting; discourse; female ejaculation; female sexuality; genealogy; knowledge; power;

  Sammanfattning : Kvinnlig ejakulation har på olika sätt skildrats sedan början av vår tideräkning och beskrivningar av den och av kvinnans sexualitet har varierat beroende på historisk kontext. Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll forskning kan spela i att definiera den kvinnliga sexualiteten, med debatten om den kvinnliga ejakulationen mellan 1978-2018 som exempel. LÄS MER

 3. 3. Nybyggarmål i ny tid : En diskursanalytisk studie av norrbottniska dialekters beskrivningar i tre läroböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erica Pettersson; [2019]
  Nyckelord :dialektologi; Norrbotten; diskursanalys; identitetsskapande;

  Sammanfattning : I denna uppsats kartläggs och analyseras beskrivningar av norrbottniska dialekter som presenteras i tre inflytelserika läromedel i dialektologi. Detta har gjorts i syfte att undersöka hur beskrivningarna kan kopplas till begreppet dialekt samt huruvida beskrivningarna kan relateras till identitetsskapandet hos talare av norrbottniska dialekter. LÄS MER

 4. 4. Solidaritet och Kommersiellt Bistånd : En diskursanalys av det svenska biståndet 1962 och 1978

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Martin Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Bistånd; Kommersiellt bistånd; Solidaritet; 1962; 1978 och Diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk C-uppsats som hanterar det svenska biståndet under 1962 och 1978, därfokusen ligger på det kommersiella biståndets relation till det svenska solidaritetsmotivet inombiståndspolitiken. Sveriges bistånd skulle baseras på tanken om solidaritet mellan Sverige ochmottagarländerna, ett motiv som skulle förhindra svenska egenintressens inblandning ibiståndspolitiken. LÄS MER

 5. 5. PKK och identitet - I relation till vilka diskursiva identitetsföreställningar växte en ny identitetsframställning fram hos PKK?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eda Duzgun; [2012]
  Nyckelord :Beşikçi; diskursanalys; Foucault; Kurder; Kurdistan; PKK; Social Sciences;

  Sammanfattning : I relation till vilka diskursiva identitetsföreställningar växte en ny identitetsframställning fram hos PKK under konflikten mellan rörelsen och den turkiska staten? Studien har formen av en diskursanalys och fokuserar på den väpnade konfliktens inledande fas mellan åren 1978-1984. För att undersöka den diskursiva förändringen och se huruvida en ny identitetsframställning växt fram togs avstamp i innehållet i PKK:s manifeste från 1978, İsmail Beşikçis uppmärksammade verk, Kurdistan – en internationell koloni, samt Michel Foucaults teori kring diskurser och makt. LÄS MER