Sökning: "1980-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade ordet 1980-talet.

 1. 1. Patienters erfarenheter av brukarstyrd inläggning (BI) : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mikael Lidén; [2022]
  Nyckelord :Brukarstyrd inläggning; EIPS; självskada; borderline; erfarenhet och upplevelser.;

  Sammanfattning : Abstrakt Patienter som lider av EIPS/Borderline (Emotionellt personlighetssyndrom) har ofta erfarenhet av långa vårdtider vilket ibland inte varit till fördel för dessa patienter. På 1980-talet startade forskare i Nederländerna en intervention med självvald inläggning för patienter med komplexa behov. LÄS MER

 2. 2. Kreditavregleringens effekter på de svenska storbankerna : En jämförande studie av Handelsbanken och Nordbanken

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Olivia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Nordbanken; Nordea; Handelsbanken; kreditavreglering; Novemberrevolutionen; utlåning.;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att undersöka Handelsbankens och Nordbankens utlåning under åren 1982–1990 med fokus på kreditavregleringen 1985 och dess effekter på ekonomin. Detta görs genom att undersöka årsrapporter från de båda bankerna under perioden, samt även årsredovisningar från Uplandsbanken och Sundsvallsbanken i och med fusionen med Nordbanken 1986. LÄS MER

 3. 3. Argumentationen bakom efterlevande makes arvsrätt i Sverige och Finland under 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliver Meriläinen; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka utvecklingen av efterlevande makes arvsrätt i Finland och Sverige under 1900-talet, med fokus på argumentationen bakom den. De är två länder med nära historiskt, samhälleligt och kulturellt samband, vilket gör rättshistorien och jämförelsen intressant. LÄS MER

 4. 4. Possibilities for Smart Contracts within the Swedish Rolling Stock : A Qualitative Study within the Swedish Railway Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Monira Gorgis; Stella Sirén; [2022]
  Nyckelord :rolling stock; smart contracts; asset management; ECM; railway; rolling stock; smarta kontrakt; asset management; ECM; tågindustri;

  Sammanfattning : The deregulation of the Swedish railway industry began in the late 1980s and has led to an increased number of actors operating within it, and the deregulation divided the railway industry into two areas; infrastructure and rolling stock. This thesis has investigated the main research question, How could smart contracts be applied in the Swedish rolling stock industry?, by addressing the sub-questions; Related to the implementation of contractual agreements, what current challenges are there? and How could smart contracts facilitate the challenges identified? To align the research with current concepts and changes relevant to the industry, the results have been connected to Asset Management (AM) and Entity in Charge of Maintenance (ECM). LÄS MER

 5. 5. Kreativitet och brainstorming : En kvalitativ studie om UX-designers perspektiv och erfarenheter kring elektronisk brainstorming

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mathias Magnusson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När designers ska komma på innovativa lösningar för en ny eller befintlig produkt utgår de från designcykeln. En vanligt tillvägagångssätt för idégenereringen är brainstorming eftersom metoden hjälper designers att konkretisera idéer och sätter tydliga ramar för hur idéskapandet ska gå till. LÄS MER