Sökning: "1984"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade ordet 1984.

 1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
  Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? : En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marika Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieskola; kemiundervisning; praktikgemenskaper; praxistriangeln; reflektion över handling;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kollegiala samtal bland kemilärarna på en gymnasieskola och de reflektioner som förekom i samtalen, var syftet med denna studie att stärka kemilärarnas kollegiala lärande. Forskningsfrågan är: Vilka former av reflektion förekommer i kemilärares kollegiala samtal? Studien inspireras av teorier om praxisgemenskaper och reflektion i sådana. LÄS MER

 3. 3. Polisens laga befogenhet att använda skjutvapen : Om enskilda polisers rätt att skjuta inom ramen för sin tjänsteutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Hjortstorp; [2021]
  Nyckelord :The firearms proclamation; police; lawful authority; firearms; Skjutkungörelsen; polis; laga befogenhet; skjutvapen;

  Sammanfattning : Den svenska polisen styrs till stor del av reglerna stipulerade i polislag (1984:387). Däri återfinns bland annat de viktiga principerna om behov och proportionalitet som polisen måste beakta i all sitt arbete samt lagstödet som ger polisen befogenhet att använda våld. LÄS MER

 4. 4. Karl X Gustav, Fem gestaltningar genom tiden : En studie i hur 1600-tals kungen Karl X Gustav har gestalts i historieböckerna från åren 1855, 1924, 1958, 1984 & 2009

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Nensén; [2021]
  Nyckelord :Karl X Gustav; biografier; litteraturanalys; historieskrivande;

  Sammanfattning : Charles X Gustav was a Swedish king during the 17th century and mostlyremembered for his military camping to take control of the Baltic Sea. As oflate, Charles X has not been as well mentioned as other monarchs in Swedishhistory (such as Gustav Vasa or Charles XII). LÄS MER

 5. 5. Tror ni inte pappa Rudolf pruttar? : Förskollärares frågor under boksamtal i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Eriksson; Emelie Grönbäck; [2021]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; högläsning; boksamtal; språkutveckling;

  Sammanfattning : Boksamtal i förskolan har i flera forskningsstudier visats vara positivt för barnens språkutveckling. I sådana samtal kring böckers innehåll kan förskollärare ställa frågor för att exempelvis knyta till barns erfarenheter, tankar och känslor. LÄS MER