Sökning: "1990 kris välfärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 1990 kris välfärd.

  1. 1. Välfärd i fred - överlevnad i krig : Det civila och militära försvaret i Sverige under kalla kriget med fokus på Köpings civilförsvarsanläggning i Arlaberget 

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Fredrik Jansson; [2014]
    Nyckelord :Civilförsvar; Arlaberget; Köping; Kalla kriget;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftade i att undersöka en civilförsvarsanläggning lokaliserad i Arlaberget utanför Köping genom en studie på lokal nivå. För att placera den lokala undersökning i ett större sammanhang presenterades först en sammanställning av de nationella försvarssatsningar som ägde rum i Sverige under det kalla kriget i uppsatsen. LÄS MER